Teritoriální studia
Uchazeči
Podrobné informace
Teritoriální studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.

www.studujnaims.fsv.cuni.cz

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

Testy OSP  se konají : 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.

Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 34 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

c) účast na všech částech přijímacího řízení.

Přijati jsou uchazeči s nejvyšším percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Tento studijní obor nabízí vědecky kvalifikované bakalářské vzdělání v oblasti na současnost zaměřených teritoriálních studií. Studenti tohoto oboru budou vybaveni kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění zejména ve vyspělých zemích severní polokoule.

Garantem oboru je Doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru jsou uplatnitelní ve školství i ve všech typech vládních i nevládních institucích, kde se setkávají s mezinárodní problematikou na úrovni odborné, správní i politické, stejně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů jako jsou Mezinárodní teritoriální studia, Mezinárodní ekonomické vztahy, Mezinárodní vztahy.

Teritoriální studiaDen otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.

www.studujnaims.fsv.cuni.cz

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

Testy OSP  se konají : 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.

Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 34 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

c) účast na všech částech přijímacího řízení.

Přijati jsou uchazeči s nejvyšším percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Tento studijní obor nabízí vědecky kvalifikované bakalářské vzdělání v oblasti na současnost zaměřených teritoriálních studií. Studenti tohoto oboru budou vybaveni kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění zejména ve vyspělých zemích severní polokoule.

Garantem oboru je Doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru jsou uplatnitelní ve školství i ve všech typech vládních i nevládních institucích, kde se setkávají s mezinárodní problematikou na úrovni odborné, správní i politické, stejně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů jako jsou Mezinárodní teritoriální studia, Mezinárodní ekonomické vztahy, Mezinárodní vztahy.