Mediální studia
Uchazeči
Podrobné informace
Mediální studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) 6. 2. 2017 od 14:00.

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány výše (varianta b), a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Uchazeč může test absolvovat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

Testy OSP se konají : 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.

Bližší informace na stud. odd. UK FSV, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

c) složení přijímací zkoušky.

Přijati jsou uchazeči s nejvyšším percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Bakalářský studijní obor 7202 Mediální studia je určen zájemcům o studium oboru mediální studia ve formě kombinující prezenční výuku a distanční studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří již vykonávají pracovní činnost a při vykonávání profese přicházejí do častého kontaktu s médii, popřípadě studují obsahově blízký obor.

Studiem oboru se uchazeči seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy.

Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Přehled povinných a volitelných předmětů naleznete v Karolince.

Uplatnění absolventů

Absolvent ovládá rámce odborné práce spojené se studiem masových a síťových médií a standardní metody vědeckého poznávání mediálních obsahů, mediálního publika i mediálních organizací. Nalézá profesní uplatnění jako mediální analytik, mediální konzultant, tvůrce komunikačních strategií a i jako pracovník v rámci tiskových a komunikačních oddělení ve státních institucích a soukromých firmách. Absolvent má ucelený systematický vhled do mediální problematiky a fungování médií.Mediální studiaDen otevřených dveří se koná na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) 6. 2. 2017 od 14:00.

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány výše (varianta b), a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Uchazeč může test absolvovat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

Testy OSP se konají : 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.

Bližší informace na stud. odd. UK FSV, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

c) složení přijímací zkoušky.

Přijati jsou uchazeči s nejvyšším percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Bakalářský studijní obor 7202 Mediální studia je určen zájemcům o studium oboru mediální studia ve formě kombinující prezenční výuku a distanční studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří již vykonávají pracovní činnost a při vykonávání profese přicházejí do častého kontaktu s médii, popřípadě studují obsahově blízký obor.

Studiem oboru se uchazeči seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy.

Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Přehled povinných a volitelných předmětů naleznete v Karolince.

Uplatnění absolventů

Absolvent ovládá rámce odborné práce spojené se studiem masových a síťových médií a standardní metody vědeckého poznávání mediálních obsahů, mediálního publika i mediálních organizací. Nalézá profesní uplatnění jako mediální analytik, mediální konzultant, tvůrce komunikačních strategií a i jako pracovník v rámci tiskových a komunikačních oddělení ve státních institucích a soukromých firmách. Absolvent má ucelený systematický vhled do mediální problematiky a fungování médií.