Volba kandidáta na funkci děkana 2017
Orgány fakulty
Volba kandidáta na funkci děkana 2017
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje volbu kandidátky či kandidáta na funkci děkana.

Fakulta sociálních věd UK je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Byla založena v roce 1990 se záměrem vybudovat instituci mezioborového vzdělávání a výzkumu v oblasti společenských věd sloužících k prospěchu obnovené demokratické pospolitosti. Za dobu své existence se stala předním společenskovědním vzdělávacím a výzkumným pracovištěm s domácím i zahraničním renomé. Úlohou budoucí děkanky či budoucího děkana bude čerpat potenciál Fakulty a dále ji dynamicky rozvíjet.

Návrh kandidatury může podat kterýkoliv člen akademické obce Fakulty písemně k rukám předsedy Volební komise na níže uvedenou adresu a zároveň elektronicky na email ditrych@fsv.cuni.cz. Nutnými přílohami návrhu jsou:

 • písemný souhlas navrhované(-ho);

 • strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů;

 • koncepce rozvoje Fakulty sociálních věd UK v doporučeném rozsahu deseti (10) stran, která se stane základem Strategického záměru pro funkční období příštího děkana a bude obsahovat vedle hlavních cílů rozvoje a způsobů jejich dosažení i představu o složení kolegia děkana;

 • v případě kandidátů narozených před 1. 12. 1971 platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Za závaznou bude považována písemně doručená a podepsaná verze návrhu a příloh.

Kandidátky a kandidáti v prvním kole volby se budou moci představit Akademickému senátu během jeho řádného zasedání 3. 10. 2017 v budově Hollaru a akademické obci Fakulty na shromáždění konaném ve dnech 9. - 11. 10. 2017 (bude upřesněno) v Areálu UK v Jinonicích.

Děkan je do funkce jmenován rektorem UK.

Harmonogram volby kandidátky či kandidáta na děkana

 • Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na děkana: 2. 5. 2017

 • Jmenování volební komise pro volbu kandidátky či kandidáta na děkana: 2. 5. 2017

 • Zveřejnění termínu a místa volby: 2. 5. 2017

 • Lhůta na podávání kandidátek: od 1. 9. do 25. 9. 2017

 • Představení kandidátek a kandidátů v rámci zasedání Akademického senátu: 3. 10. 2017

 • Veřejné představení kandidátek a kandidátů akademické obci: 9. - 11. 10. 2017

 • Volba na zasedání Akademického senátu: 17. 10. 2017

 • Lhůta pro nové návrhy v případě neúspěšné volby: 24. 10. 2017

 • Případná druhá volba: 31. 10. 2017

AS FSV UK přijal k volbě kandidáta na funkci děkana usnesení na svém zasedání 2. 5. 2017 (zápis zde).

Kontakt pro listinnou korespondenci

Ondřej Ditrych

Předseda Volební komise

Podatelna

Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábřeží 6

110 00 Praha 1

Volba kandidáta na funkci děkana 2017Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje volbu kandidátky či kandidáta na funkci děkana.

Fakulta sociálních věd UK je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Byla založena v roce 1990 se záměrem vybudovat instituci mezioborového vzdělávání a výzkumu v oblasti společenských věd sloužících k prospěchu obnovené demokratické pospolitosti. Za dobu své existence se stala předním společenskovědním vzdělávacím a výzkumným pracovištěm s domácím i zahraničním renomé. Úlohou budoucí děkanky či budoucího děkana bude čerpat potenciál Fakulty a dále ji dynamicky rozvíjet.

Návrh kandidatury může podat kterýkoliv člen akademické obce Fakulty písemně k rukám předsedy Volební komise na níže uvedenou adresu a zároveň elektronicky na email ditrych@fsv.cuni.cz. Nutnými přílohami návrhu jsou:

 • písemný souhlas navrhované(-ho);

 • strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů;

 • koncepce rozvoje Fakulty sociálních věd UK v doporučeném rozsahu deseti (10) stran, která se stane základem Strategického záměru pro funkční období příštího děkana a bude obsahovat vedle hlavních cílů rozvoje a způsobů jejich dosažení i představu o složení kolegia děkana;

 • v případě kandidátů narozených před 1. 12. 1971 platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Za závaznou bude považována písemně doručená a podepsaná verze návrhu a příloh.

Kandidátky a kandidáti v prvním kole volby se budou moci představit Akademickému senátu během jeho řádného zasedání 3. 10. 2017 v budově Hollaru a akademické obci Fakulty na shromáždění konaném ve dnech 9. - 11. 10. 2017 (bude upřesněno) v Areálu UK v Jinonicích.

Děkan je do funkce jmenován rektorem UK.

Harmonogram volby kandidátky či kandidáta na děkana

 • Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na děkana: 2. 5. 2017

 • Jmenování volební komise pro volbu kandidátky či kandidáta na děkana: 2. 5. 2017

 • Zveřejnění termínu a místa volby: 2. 5. 2017

 • Lhůta na podávání kandidátek: od 1. 9. do 25. 9. 2017

 • Představení kandidátek a kandidátů v rámci zasedání Akademického senátu: 3. 10. 2017

 • Veřejné představení kandidátek a kandidátů akademické obci: 9. - 11. 10. 2017

 • Volba na zasedání Akademického senátu: 17. 10. 2017

 • Lhůta pro nové návrhy v případě neúspěšné volby: 24. 10. 2017

 • Případná druhá volba: 31. 10. 2017

AS FSV UK přijal k volbě kandidáta na funkci děkana usnesení na svém zasedání 2. 5. 2017 (zápis zde).

Kontakt pro listinnou korespondenci

Ondřej Ditrych

Předseda Volební komise

Podatelna

Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábřeží 6

110 00 Praha 1