Status soutěže
Vědecká ocenění
Status soutěže
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze každoročně vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa VAVROUŠKA, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška.


Josef Vavroušek, bývalý ministr životního prostředí ČSFR a později i pedagog působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, se stal jedním z nejvýznamnějších propagátorů koncepce trvale udržitelného života jakožto odpovědi na globální (a zejména ekologické) problémy současného světa.


Cena Josefa VAVROUŠKA:

Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace


Základní problémové okruhy:

  • ekologie člověka;

  • udržitelný rozvoj;

  • ekonomika přírodních zdrojů;

  • sociální etika a ekonomický systém;

  • etika a fungování politického systému;

  • sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;

  • společenské systémy a diskont budoucnosti;

  • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální světová ekologická rovnováha;

  • masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;

  • edukační systémy s těmito cíli.


Charakter soutěžních prací:


Teoretické, teoreticko-empirické nebo empirické studie s případným vyústěním do praktických aplikací.


1. Do soutěže budou zařazeny bakalářské, magisterské a disertační práce obhájené ve stávajícím a v minulém akademickém roce s přiloženými posudky a s informací o výsledku obhajoby.


2. Práce, které formální obhajobu nevyžadují, mohou být rovněž zařazeny do soutěže a nemusejí být doprovázeny posudkem.


3. Kritéria pro zařazení do soutěže jsou dána především osobností Josefa VAVROUŠKA:


----a) přírodovědná rovina práce,


----b) hodnotová rovina práce,


----c) kontext trvale udržitelného rozvoje.


4. Práce mohou být psány česky, slovensky, nebo anglicky. Vždy musejí mít resumé v originálním a v anglickém jazyce.


Kategorie soutěže:


1. bakalářská

2. magisterská

3. dizertačníOkruhy možných uchazečů:


Studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť (orientační hranice do 35 let).

Status soutěžeDěkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze každoročně vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa VAVROUŠKA, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška.


Josef Vavroušek, bývalý ministr životního prostředí ČSFR a později i pedagog působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, se stal jedním z nejvýznamnějších propagátorů koncepce trvale udržitelného života jakožto odpovědi na globální (a zejména ekologické) problémy současného světa.


Cena Josefa VAVROUŠKA:

Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace


Základní problémové okruhy:


Charakter soutěžních prací:


Teoretické, teoreticko-empirické nebo empirické studie s případným vyústěním do praktických aplikací.


1. Do soutěže budou zařazeny bakalářské, magisterské a disertační práce obhájené ve stávajícím a v minulém akademickém roce s přiloženými posudky a s informací o výsledku obhajoby.


2. Práce, které formální obhajobu nevyžadují, mohou být rovněž zařazeny do soutěže a nemusejí být doprovázeny posudkem.


3. Kritéria pro zařazení do soutěže jsou dána především osobností Josefa VAVROUŠKA:


----a) přírodovědná rovina práce,


----b) hodnotová rovina práce,


----c) kontext trvale udržitelného rozvoje.


4. Práce mohou být psány česky, slovensky, nebo anglicky. Vždy musejí mít resumé v originálním a v anglickém jazyce.


Kategorie soutěže:


1. bakalářská

2. magisterská

3. dizertačníOkruhy možných uchazečů:


Studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť (orientační hranice do 35 let).