Senátorky a senátoři
Orgány fakulty
Senátorky a senátoři
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Akademičtí pracovníci

PhDr. David Emler, Ph.D.

předseda AS FSV

IMS

člen ekonomické komise


Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

člen předsednictva AS FSV

IKSŽ

Mgr. Ing. Olga Angelovská

ISS

členka studijní komise

RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

IES

předseda legislativní komise


PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.

IPS

předseda ekonomické komise

člen legislativní komise


PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

ISS

člen ekonomické a legislativní komise


Mgr. Michal Paulus

IES

člen ekonomické komise

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

IMS

člen studijní komise


PhDr. Kamil Švec, Ph.D.

IPS

člen ekonomické komise


Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

IMS

člen ekonomické a legislativní komise


Studenti

PhDr. Karel Höfer

místopředseda AS FSV

IPS

člen studijní a sociální komise a komise pro rozvoj


Mgr. Markéta Havelková

členka předsednictva AS FSV

ISS

předsedkyně studijní komise a členka ekonomické komise

Bc. Miroslav Čermák

IMS

člen studijní komise a komise pro rozvoj


Bc. Jaroslav Ježek

ISS

předseda sociální komise a komise pro rozvoj, člen ekonomické komise


Bc. Pavel Martiník

IES

Mgr. Karolína Musilová

IPS

členka studijní komise

Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová

jednatelka AS FSV

IMS

členka legislativní komise a komise pro rozvoj


Mgr. Sandra Štefaniková

IKSŽ

členka studijní komise

Libor Ulrich

IES

člen ekonomické komise


Senátorky a senátoři
Akademičtí pracovníci

PhDr. David Emler, Ph.D.

předseda AS FSV

IMS

člen ekonomické komise


Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

člen předsednictva AS FSV

IKSŽ

Mgr. Ing. Olga Angelovská

ISS

členka studijní komise

RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

IES

předseda legislativní komise


PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.

IPS

předseda ekonomické komise

člen legislativní komise


PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

ISS

člen ekonomické a legislativní komise


Mgr. Michal Paulus

IES

člen ekonomické komise

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

IMS

člen studijní komise


PhDr. Kamil Švec, Ph.D.

IPS

člen ekonomické komise


Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

IMS

člen ekonomické a legislativní komise


Studenti

PhDr. Karel Höfer

místopředseda AS FSV

IPS

člen studijní a sociální komise a komise pro rozvoj


Mgr. Markéta Havelková

členka předsednictva AS FSV

ISS

předsedkyně studijní komise a členka ekonomické komise

Bc. Miroslav Čermák

IMS

člen studijní komise a komise pro rozvoj


Bc. Jaroslav Ježek

ISS

předseda sociální komise a komise pro rozvoj, člen ekonomické komise


Bc. Pavel Martiník

IES

Mgr. Karolína Musilová

IPS

členka studijní komise

Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová

jednatelka AS FSV

IMS

členka legislativní komise a komise pro rozvoj


Mgr. Sandra Štefaniková

IKSŽ

členka studijní komise

Libor Ulrich

IES

člen ekonomické komise