Společenské vědy studentům
Pro veřejnost
Společenské vědy studentům
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

O projektu

Projekt Společenské vědy studentům vznikl s cílem motivovat studenty středních škol a gymnázií ke studiu společenských věd. Zároveň může být i průvodcem mezi studijními obory v této oblasti a poskytnout i vhled do mezioborových souvislostí. Přednášky, které pořádáme, poskytují jak opakování i rozšíření oborových základů, tak i zajímavý vhled do současného českého i světového společenského dění s nezbytným přihlédnutím ke globálním souvislostem.


Témata

Gamifikace - hry v našem životě

 • význam her v historii člověka (ludický princip a Johan Huizinga; Malcolm Gladwell)

 • definice hry - game vs. play

 • hry a učení (Jane McGonigal) – Možná si něco i zahrajeme!

 • gamifikace a marketing

 • příklady dobré a špatné praxe

 • přednáška je doplněna video projekcí

Hoaxy a fámy (nejen) v médiích

 • význam fám pro člověka – proč jim věříme a šíříme je?

 • fámy, hoaxy, fake news, dezinformace – jak se vyznat v pojmech?

 • efekty šíření fám - mediální a morální paniky

 • fámy v médiích a novinářská etika

 • jak ověřovat zdroje

Krátký film jako současná pověst

 • představení současných pověstí a jejich témat (Petr Janeček a sbírka Černá sanitka)

 • stručné seznámení s krátkým neprofesionálním filmem na YouTube a Vimeo

 • vysvětlení role mytologie a folkloru v současném světě

 • ukázka toho jak neotřele uchopit sociálně-vědní teorie a provést zajímavý výzkum

 • přednáška je doplněna projekcí krátkého filmu

Výzkum ve společenských vědách – rizika (ne)záměrné manipulace a zkreslení

 • zaměřeno na kvantitativní výzkum – dotazníková statistická šetření, průzkumy trhu

 • celá přednáška je interaktivní – studenti si pod dohledem lektorů ilustračně projdou proces výzkumu krok po kroku

 • u jednotlivých kroků si ukážeme jakým způsobem může dojít k záměrnému i nezáměrnému zkreslení

 • jak správně interpretovat výsledky výzkumu

 • na závěr ukážeme konkrétní příklady vychýlených výzkumů

Charlie Hebdo - karikatura jako prostředek svobody projevu

 • výstup kvalitativního i kvantitativního výzkumu

 • seznámení se satirou a karikaturou jako způsobem předání informace

 • společenský kontext karikatury, interdisciplinární přesah – historie, politologie

 • sociologické výzkumy – kde je hranice sdělení, co je ještě přijatelné a co pobuřující

 • v rámci přednášky si studenti společně s pomocí lektorů zkusí vyložit některé karikatury vydané Charlie Hebdo na základě vlastních znalostí dané tématiky (např. uprchlická krize a osobnosti EU)

 • interdisciplinární přesah do historie a politologie

Facebook a jeho vlastní sociologické výzkumy

 • otázka etiky v sociálně-vědním výzkumu (využívání uživatelských dat, poučený souhlas, pořádání experimentů atd.)

 • klady a zápory výzkumů na sociálních sítích a internetu – populace, výběry, problematika digital divide (Jan van Dijk)

 • seznámení s koncepty a fenomény sociologie a sociální psychologie - 6 stupňů odloučení a jeho popření, silné a slabé vazby, tlak skupiny (peer pressure) a autocenzura

 • interaktivní přednáška utužující kritické myšlení o populárním tématu sociálních sítí

Průběh přednášek

Hodina společenských věd pro studenty SŠ je uzpůsobena délce vyučovací hodiny (lze se ovšem domluvit i na jiné délce). Hodinu vedou dva zkušení lektoři z řad studentů FSV UK. V ní je se studenty interaktivní formou probráno zvolené téma přednášky, studenti jsou do přednášky zapojováni hrami, krátkými průzkumy a dotazy, které jim lektoři pokládají, zároveň se ovšem lektoři pokoušejí studenta ke správné odpovědi logicky přivést.

Cílem je představit studentům témata interaktivní, praktickou a hravou formou. K tomu využíváme obrazové prezentace a videa. Pro vyšší ročníky jsou určené přednášky s odbornější tematikou (zejména septimy a oktávy), pro nižší ročníky jsou uzpůsobeny přednášky obecnější (pro kvinty a sexty). Přehled nabízených témat přednášek najedete v sekci Témata přednášek.

Jak nás objednat

Nejjednodušší cestou je nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 606 592 159 či elektronicky na e-mailu .

Partnerské školy

Partnerské školy dlouhodobě spolupracují s Fakultou sociálních věd UK a participují v rámci projektu Společenské vědy studentům. Cílem tohoto partnerského programu je sblížení středních škol a gymnázií s vysokoškolským prostředím a motivovat studenty středních škol k zájmu o vysokoškolské vzdělávání. V rámci projektu Společenské vědy studentům nabízíme partnerským školám jako prvním nové přednášky, přednostní vyřízení objednávek přednášek a možnosti šíře spolupracovat s Fakultou sociálních věd UK. Jsme schopni zajistit studentům partnerských škol exkurze na Fakultě sociálních věd s výkladem, přístup na vybrané přednášky i přístup na další vzdělávací akce pořádané FSV UK. V neposlední řadě pak může partnerská škola spojit své jméno se jménem FSV UK na svých propagačních materiálech (webové stránky, prospekty).Výměnou za to partnerská škola garantuje lektorům Společenské vědy studentům možnost uspořádat na škole dvakrát za pololetí přednášku, dle výběru vedení SŠ či vyučujícího daného předmětu. Dále také Fakulta sociálních věd i projekt Společenské vědy studentům smí spojit své jméno se jménem SŠ za účely propagace. Partnerská škola tak bude uvedena na našich oficiálních propagačních materiálech (webové stránky, prospekty).

Mezi partnerské školy FSV UK patří:

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22/1120, 110 00 Praha 1


Galerie

Video

Náš tým

Bc. Milan Kubík

Ing. Pavla Šimůnková

Bc. Diana Walsh

Duchovní otec projektu. Studuje magisterský obor Mediální studia.

Zajímá se o analýzu sociálních sítí, PR, současnou mytologii a grafický design. Rád přednáší (překvapivě :-) ).

Tmel celého projektu a specialistka na metodiku přednášek.

Studovala sociologii na FSV a k tomu VŠCHT.

Zajímá se o komunikaci, sociální psychologii a chemii.  Hraje improvizační divadlo.

Po studiích na PedF UK přesídlila na FSV UK, kde se nyní věnuje Mediálním studiím. Pracuje v online marketingu. Ve volném čase se věnuje oděvní tvorbě.

Přidejte se k nám:

Láká vás možnost získat zkušenosti s prezentací před velkým a náročným publikem? Chcete inspirovat svým příkladem středoškolské studenty? Pak neváhejte kontaktovat Milan Kubíka, e-mail: svs@fsv.cuni.cz, tel. +420 606 592 159.

Garanti projektu

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy

PhDr. Sylvie Fišerová, vedoucí

Oddělení vnějších vztahů

FAQ

Jak dlouho trvá přednáška společenských věd pro studenty?

Přednáška je uzpůsobena normální středoškolské hodině, zpravidla 45 minut, po dohodě lze délku upravit na délku dvou vyučovacích hodin (například pro účely společenskovědního semináře).

Jak je možné si přednášku objednat?

Přednášku je možné si objednat na e-mailu: nebo na telefonním čísle: +420 606 592 159. Obratem pro Vás najdeme nejvhodnější termín. Zároveň se s Vámi dohodneme na tématu přednášky z našeho výběru a jiných detailech.

V případě zájmu o jakékoliv podrobnější informace ohledně obsahu našich přednášek nás neváhejte kontaktovat na tel.: +420 606 592 159 nebo na emailu svs@fsv.cuni.cz 

Kolik přednáška stojí?

Veškeré přednášky jsou pro střední školy a gymnázia v ČR zcela zdarma.

Jaké vybavení přednášející potřebují? / Jaké vybavení mám jako zástupce školy přednášejícím zajistit?

K přednáškám je nutné zajistit projektor s plátnem a reproduktory, neboť přednáška je z hlediska interaktivity doprovázena obrázky či videi.

Společenské vědy studentům

O projektu

Projekt Společenské vědy studentům vznikl s cílem motivovat studenty středních škol a gymnázií ke studiu společenských věd. Zároveň může být i průvodcem mezi studijními obory v této oblasti a poskytnout i vhled do mezioborových souvislostí. Přednášky, které pořádáme, poskytují jak opakování i rozšíření oborových základů, tak i zajímavý vhled do současného českého i světového společenského dění s nezbytným přihlédnutím ke globálním souvislostem.


Témata

Gamifikace - hry v našem životě

 • význam her v historii člověka (ludický princip a Johan Huizinga; Malcolm Gladwell)

 • definice hry - game vs. play

 • hry a učení (Jane McGonigal) – Možná si něco i zahrajeme!

 • gamifikace a marketing

 • příklady dobré a špatné praxe

 • přednáška je doplněna video projekcí

Hoaxy a fámy (nejen) v médiích

 • význam fám pro člověka – proč jim věříme a šíříme je?

 • fámy, hoaxy, fake news, dezinformace – jak se vyznat v pojmech?

 • efekty šíření fám - mediální a morální paniky

 • fámy v médiích a novinářská etika

 • jak ověřovat zdroje

Krátký film jako současná pověst

 • představení současných pověstí a jejich témat (Petr Janeček a sbírka Černá sanitka)

 • stručné seznámení s krátkým neprofesionálním filmem na YouTube a Vimeo

 • vysvětlení role mytologie a folkloru v současném světě

 • ukázka toho jak neotřele uchopit sociálně-vědní teorie a provést zajímavý výzkum

 • přednáška je doplněna projekcí krátkého filmu

Výzkum ve společenských vědách – rizika (ne)záměrné manipulace a zkreslení

 • zaměřeno na kvantitativní výzkum – dotazníková statistická šetření, průzkumy trhu

 • celá přednáška je interaktivní – studenti si pod dohledem lektorů ilustračně projdou proces výzkumu krok po kroku

 • u jednotlivých kroků si ukážeme jakým způsobem může dojít k záměrnému i nezáměrnému zkreslení

 • jak správně interpretovat výsledky výzkumu

 • na závěr ukážeme konkrétní příklady vychýlených výzkumů

Charlie Hebdo - karikatura jako prostředek svobody projevu

 • výstup kvalitativního i kvantitativního výzkumu

 • seznámení se satirou a karikaturou jako způsobem předání informace

 • společenský kontext karikatury, interdisciplinární přesah – historie, politologie

 • sociologické výzkumy – kde je hranice sdělení, co je ještě přijatelné a co pobuřující

 • v rámci přednášky si studenti společně s pomocí lektorů zkusí vyložit některé karikatury vydané Charlie Hebdo na základě vlastních znalostí dané tématiky (např. uprchlická krize a osobnosti EU)

 • interdisciplinární přesah do historie a politologie

Facebook a jeho vlastní sociologické výzkumy

 • otázka etiky v sociálně-vědním výzkumu (využívání uživatelských dat, poučený souhlas, pořádání experimentů atd.)

 • klady a zápory výzkumů na sociálních sítích a internetu – populace, výběry, problematika digital divide (Jan van Dijk)

 • seznámení s koncepty a fenomény sociologie a sociální psychologie - 6 stupňů odloučení a jeho popření, silné a slabé vazby, tlak skupiny (peer pressure) a autocenzura

 • interaktivní přednáška utužující kritické myšlení o populárním tématu sociálních sítí

Průběh přednášek

Hodina společenských věd pro studenty SŠ je uzpůsobena délce vyučovací hodiny (lze se ovšem domluvit i na jiné délce). Hodinu vedou dva zkušení lektoři z řad studentů FSV UK. V ní je se studenty interaktivní formou probráno zvolené téma přednášky, studenti jsou do přednášky zapojováni hrami, krátkými průzkumy a dotazy, které jim lektoři pokládají, zároveň se ovšem lektoři pokoušejí studenta ke správné odpovědi logicky přivést.

Cílem je představit studentům témata interaktivní, praktickou a hravou formou. K tomu využíváme obrazové prezentace a videa. Pro vyšší ročníky jsou určené přednášky s odbornější tematikou (zejména septimy a oktávy), pro nižší ročníky jsou uzpůsobeny přednášky obecnější (pro kvinty a sexty). Přehled nabízených témat přednášek najedete v sekci Témata přednášek.

Jak nás objednat

Nejjednodušší cestou je nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 606 592 159 či elektronicky na e-mailu .

Partnerské školy

Partnerské školy dlouhodobě spolupracují s Fakultou sociálních věd UK a participují v rámci projektu Společenské vědy studentům. Cílem tohoto partnerského programu je sblížení středních škol a gymnázií s vysokoškolským prostředím a motivovat studenty středních škol k zájmu o vysokoškolské vzdělávání. V rámci projektu Společenské vědy studentům nabízíme partnerským školám jako prvním nové přednášky, přednostní vyřízení objednávek přednášek a možnosti šíře spolupracovat s Fakultou sociálních věd UK. Jsme schopni zajistit studentům partnerských škol exkurze na Fakultě sociálních věd s výkladem, přístup na vybrané přednášky i přístup na další vzdělávací akce pořádané FSV UK. V neposlední řadě pak může partnerská škola spojit své jméno se jménem FSV UK na svých propagačních materiálech (webové stránky, prospekty).Výměnou za to partnerská škola garantuje lektorům Společenské vědy studentům možnost uspořádat na škole dvakrát za pololetí přednášku, dle výběru vedení SŠ či vyučujícího daného předmětu. Dále také Fakulta sociálních věd i projekt Společenské vědy studentům smí spojit své jméno se jménem SŠ za účely propagace. Partnerská škola tak bude uvedena na našich oficiálních propagačních materiálech (webové stránky, prospekty).

Mezi partnerské školy FSV UK patří:

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22/1120, 110 00 Praha 1


Galerie

Video

Náš tým

Bc. Milan Kubík

Ing. Pavla Šimůnková

Bc. Diana Walsh

Duchovní otec projektu. Studuje magisterský obor Mediální studia.

Zajímá se o analýzu sociálních sítí, PR, současnou mytologii a grafický design. Rád přednáší (překvapivě :-) ).

Tmel celého projektu a specialistka na metodiku přednášek.

Studovala sociologii na FSV a k tomu VŠCHT.

Zajímá se o komunikaci, sociální psychologii a chemii.  Hraje improvizační divadlo.

Po studiích na PedF UK přesídlila na FSV UK, kde se nyní věnuje Mediálním studiím. Pracuje v online marketingu. Ve volném čase se věnuje oděvní tvorbě.

Přidejte se k nám:

Láká vás možnost získat zkušenosti s prezentací před velkým a náročným publikem? Chcete inspirovat svým příkladem středoškolské studenty? Pak neváhejte kontaktovat Milan Kubíka, e-mail: svs@fsv.cuni.cz, tel. +420 606 592 159.

Garanti projektu

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy

PhDr. Sylvie Fišerová, vedoucí

Oddělení vnějších vztahů

FAQ

Jak dlouho trvá přednáška společenských věd pro studenty?

Přednáška je uzpůsobena normální středoškolské hodině, zpravidla 45 minut, po dohodě lze délku upravit na délku dvou vyučovacích hodin (například pro účely společenskovědního semináře).

Jak je možné si přednášku objednat?

Přednášku je možné si objednat na e-mailu: nebo na telefonním čísle: +420 606 592 159. Obratem pro Vás najdeme nejvhodnější termín. Zároveň se s Vámi dohodneme na tématu přednášky z našeho výběru a jiných detailech.

V případě zájmu o jakékoliv podrobnější informace ohledně obsahu našich přednášek nás neváhejte kontaktovat na tel.: +420 606 592 159 nebo na emailu svs@fsv.cuni.cz 

Kolik přednáška stojí?

Veškeré přednášky jsou pro střední školy a gymnázia v ČR zcela zdarma.

Jaké vybavení přednášející potřebují? / Jaké vybavení mám jako zástupce školy přednášejícím zajistit?

K přednáškám je nutné zajistit projektor s plátnem a reproduktory, neboť přednáška je z hlediska interaktivity doprovázena obrázky či videi.