Záznam - Jakub Macek
Habilitační a jmenovací řízení
Záznam - Jakub Macek
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

HŘ/Jakub Macek


Pracoviště uchazeče:  Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU 

Obor habilitace:  Mediální studia

Datum zahájení:  28. dubna 2016

Habilitační práce:  Média v pohybu: K proměně současných českých publik


Složení habilitační komise:


Předseda:

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)


Členové:

doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. (Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta)

Univ.-Prof. Dr. Jörg Matthes (Wien Universität, Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft)

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)Záznam - Jakub Macek

HŘ/Jakub Macek


Pracoviště uchazeče:  Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU 

Obor habilitace:  Mediální studia

Datum zahájení:  28. dubna 2016

Habilitační práce:  Média v pohybu: K proměně současných českých publik


Složení habilitační komise:


Předseda:

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)


Členové:

doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. (Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta)

Univ.-Prof. Dr. Jörg Matthes (Wien Universität, Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft)

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)