Výsledky přijímacího řízení 2016/2017
Uchazeči
Často se ptáte
Výsledky přijímacího řízení 2016/2017
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Percentily/body pro postup do dalšího kola pro akademický rok 2016/2017

OBOR

UPŘESŇUJÍCÍ TEXT

PERCENTIL/BODY

Politologie a mezinárodní vztahy

(bakalářské studium)

percentil pro postup do 2.kola

51

Marketingová komunikace a public relations

(bakalářské studium)

vážený percentil pro postup do 2. kola

(OSP SCIO * 0,7 + SCIO ANG * 0,3)

72,825

Politologie

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

18

Mezinárodní vztahy

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

65

Sociologie

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

45

Veřejná a sociální politika - prezenční forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

49

Veřejná a sociální politika - kombinovaná forma studia (navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

45

Mezinárodní teritoriální studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

25

Německá a středoevropská studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

65

Středoevropská komparativní studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

50

Percentily/body pro přijetí pro akademický rok 2016/2017

OBOR

UPŘESŇUJÍCÍ TEXT

PERCENTIL/BODY

Politologie a veřejná politika (bakalářské studium)

percentil pro přijetí

71,5

Mediální studia - kombinovaná forma studia

(bakalářské studium)

percentil pro přijetí

65

Ekonomie a finance

(bakalářské studium)

celkový vážený percentil

(OSP SCIO * 0,4 + MAT SCIO * 0,6)

76

Sociologie a sociální politika (bakalářské studium)

percentil pro přijetí

(po zohlednění bonusu za SCIO ANG nebo za certifikát B2)

65,5

Sociologie a sociální antropologie

(bakalářské studium)

percentil pro přijetí

65

Politologie a mezinárodní vztahy

(bakalářské studium)

bodová hranice pro přijetí po 2. kole

24

Žurnalistika

(bakalářské studium)

bodová hranice pro přijetí

92

Marketingová komunikace a public relations

(bakalářské studium)

průměrný percentil z obou kol

(body za druhé kolo převedeny na percentil)

62,95

Česko německá studia

(bakalářské studium)

celkový průměrný vážený percentil

(OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z němčiny * 0,14 + percentil Test z dějin a reálií * 0,36)

47,8698

Soudobé dějiny

(bakalářské studium)

celkový průměrný vážený percentil

(OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z jazyka * 0,5)

32,82

Mezinárodní teritoriální studia (bakalářské studium)


celkový průměrný vážený percentil

(OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z jazyka 1 * 0,2 + percentil Test z jazyka 2 * 0,07 + percentil Test z dějin * 0,23)

46,6098

Teritoriální studia

(bakalářské studium)


celkový průměrný vážený percentil

(OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z jazyka * 0,5)

32,96

Sociologie

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

80

Veřejná a sociální politika - prezenční forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

80

Veřejná a sociální politika - kombinovaná forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí


91


Žurnalistika

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

53

Mediální studia - prezenční forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

45

Mediální studia - kombinovaná forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

49

Mezinárodní teritoriální studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

85

Středoevropská komparativní studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí


100

Německá a středoevropská studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

100

Politologie

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

61

Mezinárodní vztahy

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

104

Bezpečnostní studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

83

Výsledky přijímacího řízení 2016/2017

Percentily/body pro postup do dalšího kola pro akademický rok 2016/2017

OBOR

UPŘESŇUJÍCÍ TEXT

PERCENTIL/BODY

Politologie a mezinárodní vztahy

(bakalářské studium)

percentil pro postup do 2.kola

51

Marketingová komunikace a public relations

(bakalářské studium)

vážený percentil pro postup do 2. kola

(OSP SCIO * 0,7 + SCIO ANG * 0,3)

72,825

Politologie

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

18

Mezinárodní vztahy

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

65

Sociologie

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

45

Veřejná a sociální politika - prezenční forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

49

Veřejná a sociální politika - kombinovaná forma studia (navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

45

Mezinárodní teritoriální studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

25

Německá a středoevropská studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

65

Středoevropská komparativní studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro postup do 2. kola

50

Percentily/body pro přijetí pro akademický rok 2016/2017

OBOR

UPŘESŇUJÍCÍ TEXT

PERCENTIL/BODY

Politologie a veřejná politika (bakalářské studium)

percentil pro přijetí

71,5

Mediální studia - kombinovaná forma studia

(bakalářské studium)

percentil pro přijetí

65

Ekonomie a finance

(bakalářské studium)

celkový vážený percentil

(OSP SCIO * 0,4 + MAT SCIO * 0,6)

76

Sociologie a sociální politika (bakalářské studium)

percentil pro přijetí

(po zohlednění bonusu za SCIO ANG nebo za certifikát B2)

65,5

Sociologie a sociální antropologie

(bakalářské studium)

percentil pro přijetí

65

Politologie a mezinárodní vztahy

(bakalářské studium)

bodová hranice pro přijetí po 2. kole

24

Žurnalistika

(bakalářské studium)

bodová hranice pro přijetí

92

Marketingová komunikace a public relations

(bakalářské studium)

průměrný percentil z obou kol

(body za druhé kolo převedeny na percentil)

62,95

Česko německá studia

(bakalářské studium)

celkový průměrný vážený percentil

(OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z němčiny * 0,14 + percentil Test z dějin a reálií * 0,36)

47,8698

Soudobé dějiny

(bakalářské studium)

celkový průměrný vážený percentil

(OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z jazyka * 0,5)

32,82

Mezinárodní teritoriální studia (bakalářské studium)


celkový průměrný vážený percentil

(OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z jazyka 1 * 0,2 + percentil Test z jazyka 2 * 0,07 + percentil Test z dějin * 0,23)

46,6098

Teritoriální studia

(bakalářské studium)


celkový průměrný vážený percentil

(OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z jazyka * 0,5)

32,96

Sociologie

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

80

Veřejná a sociální politika - prezenční forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

80

Veřejná a sociální politika - kombinovaná forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí


91


Žurnalistika

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

53

Mediální studia - prezenční forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

45

Mediální studia - kombinovaná forma studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

49

Mezinárodní teritoriální studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

85

Středoevropská komparativní studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí


100

Německá a středoevropská studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

100

Politologie

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

61

Mezinárodní vztahy

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

104

Bezpečnostní studia

(navazující magisterské studium)

bodová hranice pro přijetí

83