Záznam - Jozef Baruník
Habilitační a jmenovací řízení
Záznam - Jozef Baruník
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

HŘ/Jozef Baruník

Pracoviště uchazeče:  Institut ekonomických studií FSV UK 

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení:  20. dubna 2016

Habilitační práce:  New measures of dependence in economic and financial variables


Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd)


Členové:

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd)

prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky)

prof. RNDr. Ing. Edita Pelantová, CSc. (ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)

doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)Záznam - Jozef Baruník

HŘ/Jozef Baruník

Pracoviště uchazeče:  Institut ekonomických studií FSV UK 

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení:  20. dubna 2016

Habilitační práce:  New measures of dependence in economic and financial variables


Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd)


Členové:

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd)

prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky)

prof. RNDr. Ing. Edita Pelantová, CSc. (ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)

doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)