Fakulta sociálních věd UK zkvalitnila díky projektu OP VaVpI knihovní služby
Média
Tiskové zprávy a vyjádření
Fakulta sociálních věd UK zkvalitnila díky projektu OP VaVpI knihovní služby
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 31. prosince 2015 – Dnešním dnem je ukončena realizační fáze projektu Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Cílem projektu bylo zkvalitnění knihovních služeb a vytvoření moderní informační infrastruktury prostřednictvím zlepšení prostorového zázemí, posílení digitalizace knihovního fondu a modernizace počítačového vybavení.

V rámci projektu došlo především k rekonstrukci depozitáře knihovního fondu v CDMS Krystal, pořízení elektronických informačních zdrojů a velkoformátového knižního skeneru a nákupu potřebné výpočetní techniky.

Zlepšení prostorového vybavení se týkalo především rekonstrukce prostor v CDMS Krystal pro potřeby uložení knihovního fondu, které umožnilo opustit nevyhovující komerční prostory. Technické řešení skladu zahrnuje možnost nastavení klimatických podmínek (teplota, vlhkost), použití moderních kompaktních regálů a samozhášecí protipožární systém. Současně byla zprovozněna studovna v bezprostřední blízkosti skladu.

V rámci posílení digitalizace byly pořízeny odborné elektronické informační článkové databáze a sada 606 e-knih a encyklopedií v hodnotě 7,4 milionu korun a velkoformátový knižní skener, který umožní skenovat knihy a periodika bez potřeby jejich převážení.

Díky modernizaci počítačového vybavení došlo k zálohování lokalit Hollar i Krystal a vybavení obou serveroven, které řeší jak potřebu uložení pořízených skenů fondu, tak posílení výpočetní kapacity serverů a vlastní počítačové sítě. Byly zakoupeny počítače a další koncová zařízení, která umožnují pracovat s pořízenými zdroji v odpovídajícím prostředí.

Celkové náklady projektu představují zhruba 25,4 milionu korun, z toho 17,3 milionu korun tvoří dotace OP VaVpI a 8,1 milionu korun jsou prostředky v rámci kofinancování EDS.

Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. Tomáš Gec, manažer projektu

tomas.gec@fsv.cuni.cz, 222 112 280


Fakulta sociálních věd UK zkvalitnila díky projektu OP VaVpI knihovní službyUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 31. prosince 2015 – Dnešním dnem je ukončena realizační fáze projektu Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Cílem projektu bylo zkvalitnění knihovních služeb a vytvoření moderní informační infrastruktury prostřednictvím zlepšení prostorového zázemí, posílení digitalizace knihovního fondu a modernizace počítačového vybavení.

V rámci projektu došlo především k rekonstrukci depozitáře knihovního fondu v CDMS Krystal, pořízení elektronických informačních zdrojů a velkoformátového knižního skeneru a nákupu potřebné výpočetní techniky.

Zlepšení prostorového vybavení se týkalo především rekonstrukce prostor v CDMS Krystal pro potřeby uložení knihovního fondu, které umožnilo opustit nevyhovující komerční prostory. Technické řešení skladu zahrnuje možnost nastavení klimatických podmínek (teplota, vlhkost), použití moderních kompaktních regálů a samozhášecí protipožární systém. Současně byla zprovozněna studovna v bezprostřední blízkosti skladu.

V rámci posílení digitalizace byly pořízeny odborné elektronické informační článkové databáze a sada 606 e-knih a encyklopedií v hodnotě 7,4 milionu korun a velkoformátový knižní skener, který umožní skenovat knihy a periodika bez potřeby jejich převážení.

Díky modernizaci počítačového vybavení došlo k zálohování lokalit Hollar i Krystal a vybavení obou serveroven, které řeší jak potřebu uložení pořízených skenů fondu, tak posílení výpočetní kapacity serverů a vlastní počítačové sítě. Byly zakoupeny počítače a další koncová zařízení, která umožnují pracovat s pořízenými zdroji v odpovídajícím prostředí.

Celkové náklady projektu představují zhruba 25,4 milionu korun, z toho 17,3 milionu korun tvoří dotace OP VaVpI a 8,1 milionu korun jsou prostředky v rámci kofinancování EDS.

Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. Tomáš Gec, manažer projektu

tomas.gec@fsv.cuni.cz, 222 112 280