Německá a středoevropská studia
Uchazeči
Podrobné informace
Německá a středoevropská studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jednokolové

Ústní přijímací zkouška: max. 60 bodů

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

1. Ověření jazykových předpokladů v rozsahu znalosti němčiny alespoň na úrovni B1 a angličtiny alespoň na úrovni A2. Ověření probíhá na základě podkladů, které uchazeč předloží při zkoušce, a na základě překladu odborného textu.

2. Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky).

Bližší informace na Katedře německých a rakouských studií, Institut mezinárodních studií, U kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://knrs.fsv.cuni.cz.

Doporučená literatura, model. otázky:

Uchazečům doporučujeme před přijímací zkouškou sledovat v horizontu několika měsíců denní tisk a zpravodajství se zřetelem k aktuálnímu politickému dění v německy mluvících zemích. Seznam odkazů týkajících se německy mluvících zemí, je dostupný na webových stránkách KNRS.

Doporučená četba:

  • DAVIES, Norman: Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003.

  • KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

  • SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha 1996.

  • WOLFRUM, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny SRN od jejich počátků až po dnešek, Brno 2008.


Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání.Přijati jsou uchazeci s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je znalost němčiny na úrovni B1 a druhého jazyka (angličtiny) na úrovni A2.

Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent studijního oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien disponuje širokými a hlubokými znalostmi moderních dějin, politiky, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje ve specifickém zaměření na historicky definované regiony Německa, českých zemí, Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska, jež odpovídá a reflektuje současný stav poznání.

Německá a středoevropská studiaDen otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jednokolové

Ústní přijímací zkouška: max. 60 bodů

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

1. Ověření jazykových předpokladů v rozsahu znalosti němčiny alespoň na úrovni B1 a angličtiny alespoň na úrovni A2. Ověření probíhá na základě podkladů, které uchazeč předloží při zkoušce, a na základě překladu odborného textu.

2. Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky).

Bližší informace na Katedře německých a rakouských studií, Institut mezinárodních studií, U kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://knrs.fsv.cuni.cz.

Doporučená literatura, model. otázky:

Uchazečům doporučujeme před přijímací zkouškou sledovat v horizontu několika měsíců denní tisk a zpravodajství se zřetelem k aktuálnímu politickému dění v německy mluvících zemích. Seznam odkazů týkajících se německy mluvících zemí, je dostupný na webových stránkách KNRS.

Doporučená četba:


Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání.Přijati jsou uchazeci s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je znalost němčiny na úrovni B1 a druhého jazyka (angličtiny) na úrovni A2.

Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent studijního oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien disponuje širokými a hlubokými znalostmi moderních dějin, politiky, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje ve specifickém zaměření na historicky definované regiony Německa, českých zemí, Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska, jež odpovídá a reflektuje současný stav poznání.