Záznam - Roman Horváth
Habilitační a jmenovací řízení
Záznam - Roman Horváth
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

JmŘ/Roman HORVÁTH

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Institut ekonomických studií FSV UK

Obor jmenovacího řízení: Ekonomické teorie

Datum zahájení: 1. června 2015


Autoři doporučujících dopisů:

Prof. Fabrizio Coricelli (Paris School of Economics)

Dr. Zdeněk Drábek (Nezávislý odborník; poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a investic svrchovaného rizika)

Prof. Iftekhar Hasan, Ph.D. (Fordham University, New York, USA)


Složení hodnotící komise:

Předseda:

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze/Fakulta sociálních věd)

Členové:

prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informatiky a statistiky)

prof. Ing. Martin Mandel, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta financí a účetnictví)

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (KMPG Česká republika)

prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)Záznam - Roman Horváth

JmŘ/Roman HORVÁTH

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Institut ekonomických studií FSV UK

Obor jmenovacího řízení: Ekonomické teorie

Datum zahájení: 1. června 2015


Autoři doporučujících dopisů:

Prof. Fabrizio Coricelli (Paris School of Economics)

Dr. Zdeněk Drábek (Nezávislý odborník; poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a investic svrchovaného rizika)

Prof. Iftekhar Hasan, Ph.D. (Fordham University, New York, USA)


Složení hodnotící komise:

Předseda:

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze/Fakulta sociálních věd)

Členové:

prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informatiky a statistiky)

prof. Ing. Martin Mandel, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta financí a účetnictví)

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (KMPG Česká republika)

prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)