Foto a video

Děkan a proděkani FSV UK

Děkan FSV UK, Jakub Končelík

Proděkan FSV UK, Tomáš Karásek

Proděkan FSV UK, Petr Soukup

Proděkan FSV UK, Michal Kubát

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

PhDr. Ing. Petr Soukup

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Děkan FSV UK

foto 1

Proděkan pro rozvoj

foto 1

Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání

foto 1

Proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium

foto 1

Proděkan FSV UK, Filip Láb

Proděkanka FSV UK, Natálie Švarcová

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

doc. Filip Láb, Ph.D.

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční styky

Proděkan pro vnější vztahy

Proděkanka pro ekonomiku

foto 1

foto 1

Tajemník FSV UK

Mgr. Tomáš Gec

foto 1

Ředitelé institutů a vedoucí součástí

Ředitel IMS FSV UK, Jiří Vykoukal

Ředitel ISS FSV UK, Martin Hájek

Ředitel IES FSV UK, Martin Gregor

Vedoucí CESES FSV UK, Martin Potůček

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

PhDr. Martin Gregor, PhD.

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Ředitel Institutu mezinárodních studií

Ředitel Institutu sociologických studií

Ředitel Institutu ekonomických studií

Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie

foto 1

foto 1

foto 1

foto 1

Ředitelka IKSŽ FSV UK, Alice Němcová Tejkalová

Ředitel IPS FSV UK, Petr Juptner

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Ředitel Institutu politologických studií

foto 1

foto 1

Foto a video

Děkan a proděkani FSV UK

Děkan FSV UK, Jakub Končelík

Proděkan FSV UK, Tomáš Karásek

Proděkan FSV UK, Petr Soukup

Proděkan FSV UK, Michal Kubát

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

PhDr. Ing. Petr Soukup

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Děkan FSV UK

foto 1

Proděkan pro rozvoj

foto 1

Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání

foto 1

Proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium

foto 1

Proděkan FSV UK, Filip Láb

Proděkanka FSV UK, Natálie Švarcová

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

doc. Filip Láb, Ph.D.

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční styky

Proděkan pro vnější vztahy

Proděkanka pro ekonomiku

foto 1

foto 1

Tajemník FSV UK

Mgr. Tomáš Gec

foto 1

Ředitelé institutů a vedoucí součástí

Ředitel IMS FSV UK, Jiří Vykoukal

Ředitel ISS FSV UK, Martin Hájek

Ředitel IES FSV UK, Martin Gregor

Vedoucí CESES FSV UK, Martin Potůček

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

PhDr. Martin Gregor, PhD.

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Ředitel Institutu mezinárodních studií

Ředitel Institutu sociologických studií

Ředitel Institutu ekonomických studií

Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie

foto 1

foto 1

foto 1

foto 1

Ředitelka IKSŽ FSV UK, Alice Němcová Tejkalová

Ředitel IPS FSV UK, Petr Juptner

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Ředitel Institutu politologických studií

foto 1

foto 1