Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK
Pro veřejnost
Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří 11 rozvojových projektů Univerzity Karlovy. Dotace bude poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.Jedním z projektů je projekt FSV UK: Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/16.0343


Hlavním cílem projektu je posílení kapacity fakultní knihovny - Střediska vědeckých informací - spravovat, digitalizovat a dále rozvíjet její knihovní fond, včetně zvýšení dostupnosti elektronických zdrojů pro akademickou obec FSV UK. Na tento záměr navazuje snaha posílit fakultní informační systémy, provozované Centrem informatiky a výpočetní techniky FSV UK, včetně vytvoření nového zálohovacího centra dislokovaného mimo hlavní fakultní budovu na Smetanově nábřeží.


Celková výše projektu:

25 415 224,07 Kč

OP VaVpl celkem:

17 282 352,36 Kč

85% hrazeno z Evropského fondu regionálního rozvoje:

14 689 999,50 Kč

15% hrazeno ze státního rozpoctu:

2 592 352,86 Kč

Kofinancování EDS:

8 132 871,71 KčZávěrečná tisková zpráva

Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UKMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří 11 rozvojových projektů Univerzity Karlovy. Dotace bude poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.Jedním z projektů je projekt FSV UK: Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/16.0343


Hlavním cílem projektu je posílení kapacity fakultní knihovny - Střediska vědeckých informací - spravovat, digitalizovat a dále rozvíjet její knihovní fond, včetně zvýšení dostupnosti elektronických zdrojů pro akademickou obec FSV UK. Na tento záměr navazuje snaha posílit fakultní informační systémy, provozované Centrem informatiky a výpočetní techniky FSV UK, včetně vytvoření nového zálohovacího centra dislokovaného mimo hlavní fakultní budovu na Smetanově nábřeží.


Celková výše projektu:

25 415 224,07 Kč

OP VaVpl celkem:

17 282 352,36 Kč

85% hrazeno z Evropského fondu regionálního rozvoje:

14 689 999,50 Kč

15% hrazeno ze státního rozpoctu:

2 592 352,86 Kč

Kofinancování EDS:

8 132 871,71 KčZávěrečná tisková zpráva