Publikační novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Návraty
Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy
Králová, Kateřina - Kubátová, Hana (eds.). 388 stran
Karolinum, 2016 ISBN: 9788024632711

Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující. Kniha zkoumá nejen samotnou cestu přeživších holocaust zpět, ale především mnohost a různorodost toho, jak jejich fyzický a mentální návrat ovlivnil je samotné a jejich okolí. Kam se vlastně vracejí? Kdo na ně čeká? A jak společnost jejich návrat přijímá? Čtenář záhy pozná, že autobiografické příběhy přeživších, kteří prožili rasovou perzekuci během druhé světové války v úkrytech, koncentračních a vyhlazovacích táborech, v odboji nebo pod falešnou nežidovskou identitou, dávají návratu, tedy klíčovému pojmu této knihy, jinou a v mnoha případech hořkou příchuť. Kniha za pomoci více než stovky rozhovorů v sedmnácti jazycích vykresluje poválečnou realitu plastickým způsobem. Přeživší sice okamžik osvobození sami vnímali jako „konec příběhu“ války a perzekuce, jak ale tato monografie dokládá, osvobozením jejich příběh zdaleka neskončil. Kolektivní práce pod vedením Kateřiny Králové a Hany Kubátové je unikátní publikací, která vznikla jako společné dílo s účastí mladých badatelů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je odrazem dlouhodobé a citlivé práce se studenty a jejím cílem je problematizovat stále poměrně opomíjenou, avšak pořád traumatizující poválečnou dobu.

Policy analysis in the Czech Republic
Veselý, Arnošt; Nekola, Martin; M. Hejzlarová, Eva 352 stran
Policy Press, 2016 ISBN: 978-1447318149

Policy Analysis in the Czech Republic is a vital addition to the International Library of Policy Analysis series. It is not only the first comprehensive overview of the historical development and current state of policy analysis in the Czech Republic, but also in the post-communist Central and Eastern European region. As such, it provides a unique picture of policy analysis that in many respects profoundly differs from 'Western' policy analysis textbooks. Written by leading experts in the field – including practitioners – it outlines the historical development of policy analysis, identifies its role in academic education and research, and examines its varying styles and methods. This unique book offers indispensable reading for researchers, policy makers and students.

Das Vermächtnis der Besatzung
Deutsch-griechische Beziehungen seit 1940
Králová, Kateřina 320 stran
Böhlau Verlag Köln Weimar, 2016 ISBN: 978-3-412-50362-8

Die Okkupation Griechenlands durch die Deutsche Wehrmacht beeinflusst bis heute das deutsch-griechische Verhältnis. Kateřina Králová nimmt die bilaterale Beziehungsgeschichte in den Blick. Ihr Buch bietet grundlegendes Wissen für eine sachliche Diskussion fernab aller Klischees. Ein gemeinsames deutsch-griechisches Erinnern an die Besatzungszeit gibt es (noch) nicht. In Griechenland ist das Geschehen unvergessen, in Deutschland hingegen werden die Greueltaten der Besatzer an der griechischen Zivilbevölkerung verdrängt oder beschwiegen. Die Asymmetrie der Vergangenheitsbewältigungen beeinflusst bis heute das Verhältnis zwischen den Ländern. Wissensdefizite führen zu Polarisierungen, wie die aktuelle politische Berichterstattung zeigt. Von der deutschen Besatzungspolitik und den direkten Folgen für Griechenland und seine Bevölkerung ausgehend, verfolgt Kateřina Králová die deutsch-griechischen Beziehungen seit 1940: über die Restauration in Griechenland nach dem Krieg, die Wiederaufnahme der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, die Strafverfolgung von NS-Kriegsverbrechern und die Debatten um die Reparationsfrage im Zuge des Ost-West-Konflikts, der Wiedervereinigung Deutschlands und der jüngsten Vergangenheit. Das Buch der Historikerin bietet eine verständliche Darstellung der Geschichte bis hin zu den aktuellen Entwicklungen. Die dargestellten Fakten und Zusammenhänge machen die Dringlichkeit der deutschen Aufarbeitung deutlich und mahnen ein nachhaltiges Geschichtsverständnis in beiden Ländern an.

Veřejná politika
Martin Potůček a kol. 336 stran
Nakladatelství C. H. Beck, 2016 ISBN: 978-80-7400-591-6

Obor veřejná politika (Public Policy) prodělal v posledních letech poměrně velký vývoj. Kniha přináší komplexní pohled na oblast veřejné politiky a reflektuje přitom nejnovější poznatky v tomto oboru. Text je rozdělen do dvou částí. Část A je teoretická, kapitoly jsou řazeny od nejobecnějších témat (vymezení klíčových pojmů, hodnotové základy oboru apod.) ke konkrétnějším charakteristikám aktérů, institucí a nástrojů veřejné politiky. Jsou také vysvětleny čtyři základní fáze veřejně politického procesu (vymezení a uznání problému, formulace veřejných politik k jeho řešení, implementace, hodnocení). Poslední kapitola této části pak upozorňuje na obtíže poznávání veřejných politik a možnosti jejich překonání. Část B je zaměřena prakticky – na případových studiích demonstruje, jak lze vybrané veřejně politické teorie uplatnit v praxi. Součástí publikace je také anglicko-český slovník základních pojmů veřejné politiky. 

Kniha je vhodná jako učebnice pro studenty oborů – veřejná správa, ekonomie, politologie, sociologie, sociální politika, demografie, regionální rozvoj, popř. dalších sociálních věd. Řadu podnětů zde naleznou také politici, pracovníci veřejné správy, popř. další zájemci o danou problematiku.

Consumer lending in theory and practice
Teplý, Petr 188 stran
Karolinum, 2016 ISBN: 9788024632360

Monografie se zabývá spotřebitelským úvěrem z teoretického i praktického pohledu. V teoretické části je analyzována finanční gramotnost, zadluženost domácností a globální trh spotřebitelských úvěrů včetně souvisejících právních a regulatorních aspektů. V empirické části je představen projekt Navigátor bezpečného úvěru, který hodnotí bankovní a nebankovní poskytovatele úvěru v České republice. Ačkoliv je empirický výzkum proveden jako případová studie na českém úvěrovém trhu, je ho možná replikovat i v dalších zemích. Přílohy knihy tvoří další relevantní texty v oblasti spotřebitelského úvěru (včetně neoficiálního anglického překladu Zákona o spotřebitelském úvěru) a umožňují tak čtenáři se v dané problemtatice lépe orientovat.

Minderheiten im sozialistischen Jugoslawien
Brüderlichkeit und Eigenheit
Králová, Kateřina; Kocian, Jiří; Pikal, Kamil (Hrsg.) 418 stran
Peter Lang Vlg., 2016 ISBN: 978-3-631-67026-2

Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Politik des jugoslawischen Staates gegenüber seinen 15 wichtigsten, offiziell anerkannten, ethnischen Minderheiten. Das bunte ethnische Mosaik, welches Jugoslawien im 20. Jahrhundert gekennzeichnet hat, weckte seit jeher das Interesse der Geistes- und Sozialwissenschaft. Mit ihm ging stets die Frage einher, ob und wie ein Staat mit derartigen Voraussetzungen funktionierend und effektiv gestaltet werden könne. Die Autorinnen und Autoren werfen in ihren Fallstudien dabei eine Reihe von Themenfeldern auf, welche die Relevanz der behandelten Minderheitensituation nicht nur für das Verständnis der Geschichte des sozialistischen Jugoslawien, sondern auch von multiethnischen Staaten insgesamt verdeutlichen.

Theorie und Praxis undemokratischer Regime
Theoretische Verortung und Fallbeispiele
Balík, Stanislav – Kubát, Michal 187 stran
Barbara Budrich, 2015 ISBN: 978-3847407287

Wie arbeiten undemokratische Regime? Die Autoren geben einen Überblick über totalitäre und autoritäre Regimen (sowie Mischformen) und stellen anhand Fallstudien die Funktionsweise derartiger Regime dar. Die Autoren diskutieren unterschiedliche Hintergründe, Ideologien und Mentalitäten in modernen undemokratischen Regimen. Dabei dienen spezifische Länder als Beispiele für die zuvor eingeführten theoretischen Konzepte. Das Buch ist in acht Hauptkapitel eingeteilt. Im ersten Kapitel geht es um terminologische Probleme in Bezug auf undemokratische Formen der Regierung. In den folgenden Kapiteln wird die Theorie totalitärer und autoritärer Regime dargestellt. Das vierte Kapitel behandelt andere Formen undemokratischer Regime, die nicht der klassischen Zweiteilung von Totalitarismus vs. Autoritarismus entsprechen. Im sechsten Kapitel werden auf der Grundlage der politischen Psychologie Aspekte der autoritären Persönlichkeit und des politischen Führungsverhaltens untersucht. Die letzten beiden Kapitel beschäftigen sich mit den praktischen Fragen der Funktionsweise von undemokratischen Regimen.

Dias
Havel, Jan - Láb, Filip 258 stran
Karolinum, 2015 ISBN: 9788024630175

Fotografické dílo Pavla Diase patří mezi základní práce české novinářské a dokumentární fotografie. Dias začíná fotografovat v době, kdy formální i obsahovou strnulost fotografie ve službách ideologie začala nahrazovat fotografie živá, zachycující člověka a skutečný život. Pavel Dias se stal jedním z hlavních nositelů odkazu klasické humanistické fotografie u nás a tento životní přístup si udržel až do dnešních dní. Dias je ve svém vidění a zobrazování světa absolutně empatický, naplno prožívá svět s všedními hrdiny svých fotografií. Zároveň s tím se mu ale zázračně daří udržovat dostatečný odstup a nadhled, neztrácí schopnost vidění a akcentování souvislostí, komentování dění. On sám je přímou součástí svých snímků, v každé z jeho fotografií cítíme jeho osobní přítomnost, účastenství. Proměnám okolního světa a společenskému vývoji navzdory se stále znovu a znovu vrací ke svému původnímu humanistickému mottu – chce vysvětlovat člověka člověku, vidět život ve všem. Člověk a jeho život stále zůstávají středobodem Diasových fotografií. Tím jsou Diasovy fotografie výjimečné, i přes svou dokumentární či novinářskou podstatu jsou především obecnými, nadčasovými komentáři lidského žití.

Marketingová komunikace a public relations
Výklad pojmů a teorie oboru
Halada Jan (Ed.) 120 stran
Karolinum, 2015 ISBN: 9788024630755

Slovník kolektivu autorů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvoří pendant k úspěšné Praktické encyklopedii žurnalistiky, jež se dočkala několika vydání. Obsahuje přes dvě stě padesát výkladových hesel, která umožňují základní orientaci v klíčových konceptech oboru. Je určen jak studentům, tak těm, kteří s pojmy marketingové komunikace přicházejí do styku v rámci své profese.

Dlouhá cesta k vítězství - dějiny československých exilových organizací
Raška, Francis D. 272 stran
Academia, 2015 ISBN: 978-80-200-2472-5

Pokračování autorovy knihy Opuštění bojovníci o československých exilových organizacích se soustředí na činnost exilu po roce 1968 na základě osobních dopisů, memorand vládním činitelům a publikovaných časopisů z archivů v ČR, Itálii, Velké Británii a Spojených státech. Jak fungovala Rada svobodného Československa, exilové časopisy, Nadace Charty 77, tisková agentura Palach Press Agency a Československé dokumentační středisko nezávislé literatury? A jak spolupracovaly české exilové skupiny se stanicí Svobodná Evropa? Kniha obsahuje seznam exilových nakladatelství a shrnuje obsah rozhovorů s přežívajícími činovníky exilových organizací.

Stegnosan ta dakrya mas. Ellines prosfyges stin Tsechoslovakia.
Our Tears Dried Up: Greek Refugees in Czechoslovakia
Králová, Kateřina; Tsivos, Konstantinos 384 stran
Athina: Alexandria, 2015 ISBN: 978-960-221-647-7

Newly edited volume on Greek civil war refugees in Czechoslovakia based on about 200 hours of interviews recorded in Czech Republic and beyond creating a master narrative starting from their war memories on Greece up to the Greek crisis (2011) including also a chapter on those who returned to Greece.

.

.

Ázerbájdžánci Íránu
Identita, společnost a regionální bezpečnost
Kraus Josef, Souleimanov Emil A. 106 stran
Auditorium, 2015 ISBN: 978-80-87284-54-4

Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské republiky, jejíž evoluci zkoumá v kontextu bezpečnostní architektury kaspicko-středovýchodního areálu. Pro bližší pochopení této ve světové odborné literatuře téměř neprozkoumané problematiky text obsahuje představení etnické a náboženské identity íránských Ázerbájdžánců, turkofonní komunity, jejíž většina se hlásí k ší'itské odnoži islámu. Zaměřuje se rovněž na historický vývoj této komunity v Íránu se zvláštním zaměřením na poslední dvě desetiletí, a analyzuje aktuální situaci v regionu s akcentem na emancipační hnutí etnických Ázerbájdžánců v Íránu. Z mezinárodního hlediska je v textu rozebrána pozice klíčových lokálních i mimoregionálních mocností, které jsou pro bezpečnost Islámské republiky Írán důležité, a jejich vztah k íránským Ázerbájdžáncům a Íránu samotnému se zvláštním zaměřením na bezpečnostní problematiku.

Bankovnictví v teorii a praxi
Banking in Theory and Practice
Mejstřík, Michal - Pečená, Magda - Teplý, Petr 856 stran
Karolinum, 2015 ISBN: 9788024628707

Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloudbankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické dílo vycházející z několikaletého výzkumu autorů v oblasti finančních trhů a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší veřejnost.

Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950–2000
Filipová, Lucie 409 stran
Vandenhoeck & Ruprecht, 2015 ISBN: 978-3-525-10139-1

.

.

.

.

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století
Koudelková, Petra 92 stran
Karolinum, 2015 ISBN: 9788024627854

Komunikace zaujímá v dnešní společnosti přední postavení a nejinak je tomu také v katolické církvi. I tady se v posledních letech musely udát změny, aby církev dokázala držet krok s moderní dobou. Předkládaná kolektivní monografie představuje tuto problematiku zblízka a to v různých sférách lidského dění, například jako komunikaci s médii, nebo rozebírá trendy v jazyce českém, které se promítají do církevních výrazů. Dále hledá odpovědi na otázky typu, jak církev reaguje na používání a na vliv sociálních sítí a co na to říká její nejvyšší představitel papež František? Pro úplnost přináší monografie i myšlenky a názory Mons. Tomáše Holuba, současného generálního sekretáře České biskupské konference. Uvažuje o silných a slabých stránkách církevní komunikace a přibližuje plány katolické církve do dalších let.

The Individual Disengagement of Avengers, Nationalists, and Jihadists
Why Ex-Militants Choose to Abandon Violence in the North Caucasus
Emil A. Souleimanov, Huseyn Aliyev
Palgrave Macmillan, 2014 ISBN: 9781137498823

Drawing on a range of hitherto unknown first-hand data, this book is the first of its kind to offer an explanation of the incentives of various types of militants – avengers, nationalists, and jihadists – to abandon violence. Empirically, the monograph problematizes the established view of North Caucasian militants as a monolithic category of 'Islamic terrorists.' 

Theoretically, it points out that distinct types of insurgents are variously resilient to external and internal pressures – such as group membership and social bonds, (in)discriminativeness of violence and hidden identities, ideology and beyond – to individual disengagement. The study posits that stronger adherence to ideology, higher lethality rates and indiscriminativeness of violence, interrupted social links, and stonger group membership renders jihadists, followed by nationalists, and in contrast to avengers, the less likely category of militants to seek individual disengagement.

Sovereign wealth funds in theory and practice
Teplý, Petr - Ander, Jan 132 stran
Karolinum, 2014 ISBN: 9788024624204

Suverénní fondy (Sovereign Wealth Funds, SWF) se v posledních letech stávají významnou součástí globálního finančního systému. Tyto instituce spravovaly ke konci roku 2013 více než 6 bilionů USD. SWF jsou státem vlastněné fondy založené za různým makroekonomickým účelem. Obvykle jsou financovány cizoměnovými příjmy států, které jsou následně investovány v zahraničí. 

Tato monografie se zabývá globální SWF z teoretického i praktického pohledu. Dále je zde diskutována teoretická možnost založení SWF v České republice. Autoři však dospívají k závěru, že po vzniku SWF není v naší zemi dostatečná poptávka ani ze strany politiků, ani ze strany voličů. Kniha je psána srozumitelným jazykem, a tudíž vhodná pro odbornou i širší veřejnost.

O komparativní politologii a současné české politice
Kubát, Michal - Lebeda, Tomáš a kol. 164 stran
Karolinum, 2014 ISBN: 9788024624792

Český politolog a univerzitní profesor Miroslav Novák oslavil v roce 2013 své šedesátiny, a právě proto se v této knize sešli představitelé mladší a střední generace českých politologů, aby mu vyjádřili svou úctu. Někteří z nich byli přímými žáky Miroslava Nováka, jiní nikoli, všichni se však k Novákovi hlásí, někteří jako ke svému vzoru, jiní jako k vynikajícímu a podnětnému politologovi, který svým dílem výrazně ovlivnil současnou českou politologii. Jedná se o politologii nenormativní, empirickou, komparativní, aronovskou, duvergerovskou a sartoriánskou, politologii, která si zakládá na ověřitelnosti faktů, jejich logické a nestranné analýze, na nalézání příčin a následků věcí, politologii, která vychází z ujasněných teoretických pojmů a koncepcí, která stojí na zřetelných argumentech a správnosti myšlení. V neposlední řadě je to také politologie, která usiluje o sdělnost svých závěrů, tj. o tolik potřebnou a, bohužel, zdaleka ne vždy samozřejmou srozumitelnost výkladu.

Izolovaný ostrov
Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi
Nigrin, Tomáš 216 stran
Dokořán, 2013 ISBN: ISBN 978-80-7363-573-2

Kniha se zaměřuje na Západní Berlín v době před stavbou a po stavbě Berlínské zdi v roce 1961, tedy v době tzv. druhé berlínské krize. V centru pozornosti stojí především město, jeho obyvatelstvo a komunální politika včetně specificky berlínských problémů. Velmocenská politika během studené války a neustálé napětí mezi Východem a Západem tvoří pouze rámec a nutné kontextuální začlenění vývoje ve městě. Stavba Berlínské zdi totiž ve výsledku napomohla k oživení Západního Berlína a stabilizaci ekonomické a společenské situace včetně upevnění jeho pout ke Spolkové republice Německo. Boj za svobodný a prosperující Západní Berlín vedl v době krize tehdejší primátor Willy Brandt, kterému napomohly jeho berlínské úspěchy v postupu kariéry na kancléřský post. Tato monografie vznikla v rámci systému podpory fakultních monografií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991
Švec Luboš 391 stran
Dokořán, 2013 ISBN: 987-80-7363-564-0

Publikace o vztahovém trianglu mezi Sovětským svazem, Pobaltím a Československem 1988-1991 si klade otázku analogie i asymetričnosti demokratizačních a emancipačních procesů souvisejících s krizí sovětského vnějšího a vnitřního impéria.  Soustřeďuje na jeden z rozporů a konfliktů, které ovlivňovaly průběh  perestrojky-. na konflikt mezi třemi pobaltskými republikami a svazovým centrem - a na to, jak ho vnímala československá společnost. Vnímání pobaltské otázky souviselo s postojem měnícího se  vedení státu i společnosti nejen k pobaltské revoluci, ale zároveň gorbačovské perestrojce, k demontáži komunistického systému a následnému rozpadu Sovětského svazu.

Navigátor bezpečného úvěru
Petr Teplý a kol. 200 stran
Karolinum, 2013 ISBN: 978-80-246-2287-3

Cílem této monografie je podat čtenáři komplexní pohled na problematiku finanční gramotnosti, zadlužování a trh spotřebitelských úvěrů v České republice včetně relevantní právní úpravy, regulace a dozoru nad tímto sektorem. Předkládané dílo se skládá z 12 kapitol a obsahuje tři hlavní části: teoretickou část, empirickou část a závěrečné shrnutí. Teoretická část v 6 kapitolách představuje výsledky výzkumného projektu Navigátor bezpečného úvěru. Empirická část obsahuje rovněž 6 kapitol a obsahuje pohledy na český trh spotřebitelských úvěrů od zástupců akademické, neziskové, veřejné i privátní sféry. Snahou autorů bylo zpracovat problematiku spotřebitelských úvěrů v širším kontextu v rozumný, přehledný a čtivý text, který se pohybuje na pomezí ekonomie a práva.

Understanding Ethnopolitical Conflict
Karabakh, South Ossetia, and Abkhazia Wars Reconsidered
Emil Souleimanov 264 stran
Palgrave Macmillan, 2013 ISBN: 9781137280220

This book seeks to explore the relevance of major theoretical and methodological approaches currently dominating the field of ethnic conflict and civil war research, testing their efficacy by applying them to three major South Caucasus conflicts of the late 1980s and early 1990s.

Souleimanov explores the causes and dynamics of ethnic conflict and civil war, distinguishing between onset-based and process-based theories. He introduces a scheme of periodization which links the phase of low-scale inter-ethnic violence with the phase of sustainable organized violence, asserting the crucial importance of elites and their use of opportunity in power asymmetry as a key factor in instigating full-scale civil war.

As a merger of theoretical and empiricist approaches, this book focuses on the case-specific contextual richness of the local conflicts in Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia to draw solid theoretical conclusions as well as providing suggestions for the improvement of current theories.

Politická komunikace
Od res publica po public relations
Jan Křeček 176 stran
Grada, 2013 ISBN: 978-80-247-3536-8

Bez komunikace není společnosti, bez kvalitní politické komunikace není demokratické společnosti. O médiích se dobře sní jako o prostoru veřejné diskuse nebo alespoň jako o poskytovateli informačního servisu pro kvalifikovanou volbu poučeného občana. Ve skutečnosti jsou ale dnešní média obviňována z manipulací, neobjektivity, ohlupování, propagandistických kampaní a zábavy pro pasivní, dezorientované spotřebitele. Je obtížné najít někoho, kdo by byl s rolí médií v současných procesech politického rozhodování spokojen – a stejně tak obtížně se hledá řešení, co s tímto stavem dál…

Předkládaná monografie představuje první český úvod do oboru politická komunikace. Přehledně a srozumitelně představuje a vykládá jeho základní teorie a koncepty, ohlíží se za historií, vypočítává nejtypičtější projevy současného politického komunikování a předestírá výhledy do budoucna. Věříme, že se stane průvodcem studentům, teoretickým úvodem pro akademické pracovníky a praktickou příručkou – nebo alespoň podnětem k zamyšlení – pro profesionály z oblasti politiky a médií.

In the Shadow of Occupation
The Greek-German Relations During the Period 1940-2010
Kateřina Králová 408 stran
Alexandria Publications, 2013 ISBN: 978-960-221-579-1
Mezi masovou a kartelovou stranou
Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010
Polášek Martin, Novotný Vilém, Perottino Michel a kol. 190 stran
SLON, 2012 ISBN: 978-80-7419-094-0

Práce se zabývá vývojem ČSSD a KSČM v prvním desetiletí 21. století (2000–2010), s větší pozorností věnovanou druhé polovině tohoto období. Autoři hledají odpovědi na dva základní okruhy otázek. Za prvé, jak se ČSSD a KSČM v uplynulém desetiletí proměnily, o jakých organizačních charakteristikách můžeme v souvislosti s nimi hovořit a jak je můžeme v důsledku těchto charakteristik klasifikovat. A za druhé, jak je možné sledovanou proměnu vysvětlit, jaké byly její obecnější i bezprostřední příčiny, jaký byl konkrétní průběh a načasování. Nástrojem klasifikace a vysvětlení byly teorie kartelové strany (Katz, Mair) a teorii tří proudů resp. multi-stream theory (Kingdon, Zahariadis). Jak politický marketing proměnil vnitřní fungování ČSSD? V čem učinil Projekt modernizace ČSSD tuto stranu moderní? Byla politika ČSSD problémem estetickým, nebo obsahovým? Existuje jedno vysvětlení pro vnitřní proměnu ČSSD i pro politiku, kterou realizovala? Proti komu je vlastně zaměřen antikomunismus? Existuje vůbec důvod, proč by se KSČM měla transformovat? Je opravdu KSČM nedemokratická? Jsou veřejné politiky dílem politických stran?

Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva
Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková a kolektiv 248 stran
Grada, 2013 ISBN: 978-80-247-3567-2

Kniha Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva, připravená autorským kolektivem katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,  analyzuje perspektivy nového institucionalismu změny Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři si kladou za cíl zhodnotit dopady institucionální reformy, její nedodělky a odpovědět na otázku, zda se postlisabonská Evropská unie bude moci místo dalších institucionálních změn soustředit na obsah svých aktivit.

Nepokradeš!
Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938-1945
Hana Kubátová 268 stran
Academia, 2013 ISBN: 978-80-200-2230-1

Kniha pojednává o náladách a postojích většinového slovenského obyvatelstva k židovské otázce v průběhu let 1938-1945. Autorka se ve své analýze zaměřuje především na hospodářské a sociální aspekty tzv. řešení židovské otázky na Slovensku. Zkoumá zainteresovanost slovenské společnosti na ekonomickém a sociálním vyloučení Židů, a to v kontextu celé škály reakcí veřejnosti na protižidovskou politiku státu: od spolupachatelství, přes apatii a nezájem o osud Židů, až po aktivní pomoc židovským spoluobčanům.

Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu
Vilém Novotný 278 stran
Karolinum, 2013 ISBN: 978-80-246-2145-6

Autor považuje studium veřejných politik za specifickou subdisciplínu, kterou charakterizují všechny přístupy věnující se zkoumání veřejných politik. Jeho monografie, zpracovaná z umírněných konstruktivistických pozic, shrnuje poznatky získané v explorační fázi výzkumu vývoje českého studia veřejných politik, které pro lepší porozumění zasazuje do evropského kontextu. Dospívá k závěru, že české studium veřejných politik výrazně nezaostává za studiem francouzským a německým, nicméně jeho dalšímu rozvoji paradoxně brání relativní úspěch jednotlivých přístupů a absence společné odborné komunity.

Současná česká politika
Co s neefektivním režimem?
Michal Kubát 120 stran
Barrister & Principal, 2013 ISBN: 978807474860

Co je demokratický režim?

Co znamená fungující a nefungující

demokratický režim?

Jak dosáhnout stability a akceschopnosti

demokratického režimu?

Jaký je český parlamentarismus?

Jak napravit český parlamentarismus?

Kniha nabízí systematický pohled na soudobý český parlamentní režim. Vysvětluje jak teoretický, tak i praktický kontext jeho fungování. Česká republika je zralá na reformu svého demokratického režimu. Český parlamentarismus je poškozen a dlouhodobě nefunguje, jak by fungovat mohl a měl. Jeho reforma je proto nanejvýš potřebná a měla by být uskutečněna. Ambicí knihy je navržení řešení, která by přinesla nápravu českého parlamentarismu.

Economic Capital and Risk Management
Teplý, Petr a kol. 126 stran
Karolinum, 2012 ISBN: 978-80-246-2147-0

Cílem monografie je seznámit čtenáře s dopady globální finanční krize na regulaci, risk management a ekonomický kapitál finančních institucí. Ve čtyřech kapitolách jsou diskutovány teoretické i praktické aspekty této problematiky. Detailně se publikace řízením likviditního a operačního rizika, která se ukazují jako významná i v současné době. V oblasti řízení ekonomického kapitálu se autoři zabývají standardními metodami (value-at-risk a stress testing) a rovněž novými metodami (kopula funkce a koherentní měřítka rizik). Publikace je určena nejen vědecko-výzkumným pracovníkům, pedagogům a pracovníkům ve finančním sektoru, ale též studentům vysokých škol s bližším zájmem o řízení rizik.

Soudobá ekonomie očima tří generací
Dvacet let ekonomie na Univerzitě Karlově
Mlčoch Lubomír a kol. 150 stran
Karolinum, 2013 ISBN: 9788024621487

Soudobá ekonomie očima tří generací předních akademických představitelů působících na Institutu ekonomických studií shrnuje příspěvky z konference 20 let poté, konané při příležitosti 20. výročí vzniku Institutu 18. října 2010.

Sborník představuje tematicky různorodé texty – příspěvky historizující, bilancující i příspěvky orientované na vývojové proudy nové ekonomie, které vycházejí z neoklasické mikroekonomické teorie, tak i články věnované krizi v ekonomii posledních několika let. Práce je inspirována hledáním zdrojů a součástí ekonomie, která byla budována na Institutu ekonomických studií, na druhé straně pak praktickými zkušenostmi a výzkumem jednotlivých přispěvatelů.

Sborník zároveň shrnuje otevřené otázky interpretace zdrojů identity ekonomické teorie a hodnotí předešlá dvě desetiletí od vzniku Institutu ekonomických studií FSV UK, jeho úspěchy na mezinárodní scéně, výzkumné zaměření i interdisciplinaritu, stejně jako jeho směřování do budoucna.

Francouzi a Němci na cestě ke sblížení
Partnerství měst a obcí (1950-2000)
Lucie Filipová 456 stran
Academia, 2013 ISBN: 978-80-200-2217-2

Kniha Francouzi a Němci na cestě ke sblížení představuje první českou monografii, která přibližuje vývoj francouzsko-německých vztahů v letech 1950–2000 a jež je z velké části založena na původním výzkumu. Lucie Filipová nahlíží na toto téma v souladu s konceptem „dějin zdola“, který ukazuje, že k navázání dlouhodobé spolupráce mezi Francií a Německem přispěly nejen politické, hospodářské a kulturní elity, ale i zapojení několika milionů řadových občanů – zde konkrétně sledované na příkladu partnerství měst či menších obcí. Tato partnerství jsou ve francouzsko-německém případě specifická celkovým počtem (přes dva tisíce případů v roce 2000), rozmanitostí společných aktivit i mírovým potenciálem, který s nimi byl od počátku spojován a díky němuž plní nejen v Evropě nezpochybnitelnou modelovou roli. Kniha je určena jak zájemcům o vztahy dvou stěžejních aktérů současné evropské politiky, tak těm, kteří se zabývají zahraničními aktivitami obcí a měst. V mnoha ohledech může být inspirativní také pro interpretaci česko-německých vztahů.

Zveřejněné soukromí
Utváření obrazu soukromého života politiků v médiích
Denisa Kasl Kollmannová 199 stran
CDK, 2013 ISBN: 978-80-7325-294-6

Soukromí politiků se od roku 1989 zásadně proměnilo: spolu se svobodou slova se dostalo na přední stránky novin. Příběhy o rozvodech, láskách, milostných aférách politiků a političek či jen o jejich procházkách se psem nebo víkendu na chalupě se staly nedílnou součástí novin, televizních zpráv a časopisů. Informace, které se dříve pohybovaly ve sféře pečlivě utajovaných klepů, se staly předmětem novinářského zájmu - a také produktem, který lze prodat. Česká společnost prošla během dvou dekád postupným vývojem, kdy si všechny tři zúčastněné strany - politici, veřejnost a média - vytvářely vlastní hranice a bariéry toho, kam až se smí zajít, co všechno ještě lze říci, ukázat a otisknout. Vzájemné střety byly často bolestivé a formovaly poté psané i nepsané hranice dalšího vývoje. Každá ze stran se přitom z konfliktu snažila vytěžit co nejvíc: novináři čtenářský zájem a senzaci, případně odhalení dalších důležitých informací, politici zvýšení vlastní popularity a vylepšení image. Ani čtenáři, diváci a posluchači nezůstali stranou a zasahovali do mediálního dění: ať už formou komentářů a názorů, nebo tím, že prodeje tiskovin s historkami z politického soukromí stoupaly. Tato kniha mapuje hlavní milníky a aktéry tohoto složitého vývoje a na konkrétních příkladech ukazuje, jak se politici snaží svůj mediální obraz budovat a jak jej média zobrazují. Důležité totiž není jen to, co se na stránkách novin objevilo, ale také to, co tam chybí.

Dopady krize v euroatlantickém prostoru
Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol. 296 stran
Dokořán, 2012 ISBN: 978-80-7363-444-5

Byla finanční krize pouze přechodným selháním bankovních institucí, nebo se jedná o klíčový předěl se závažnými dopady pro celou společnost? Kniha Dopady krize v euroatlantickém prostoru podrobně analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie odborníků z Institutu mezinárodních studií FSV UK zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující. Kniha přináší nové pohledy na vysoce aktuální problematiku a je vhodná pro odbornou i laickou veřejnost.

National, European and Human Security
From co-existence to convergence
Edited by Mary Kaldor, Mary Martin, Narcis Serra 192 stran
Routledge, 2012 ISBN: 978-0-415-68079-0

Autory kapitoly The hidden human security dimension of the Czech security policy jsou Libor Stejskal, Miloš Balabán a Antonín Rašek ze Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK.

___

This book examines how national security strategies relate to an emerging common European or global vision of security, and to human security ideas.

Human security and national security are often regarded as competing and mutually antagonistic; the former was proposed and has been operationalised in ways which represent a paradigm shift away from state-centric approaches and the dominance of national-security perspectives. This has led to human security being associated with a broadening of the security agenda to encompass not only physical security, the use of force and military capabilities, but also the provision of material well-being and dignity to vulnerable communities.

This edited volume seeks to identify key concepts and themes in the national discourse of several European countries, addressing security at a meta-narrative and conceptual level, illustrating the changes taking place in approaches to security, and in particular, mapping moves away from a paradigm of ‘national security’ to one which might be called ‘human security’. It also enables an assessment of whether national security is currently converging at either European or global levels.

This book will be of much interest to students of human security, European politics, discourse analysis, war and conflict studies, and IR/security studies in general.

Teorie a praxe nedemokratických režimů
Stanislav Balík, Michal Kubát 216 stran
Dokořán, 2012 ISBN: 978-80-7363-266-3

Téma nedemokratických režimů není v politické vědě ničím novým. Již téměř celé jedno století představuje jednu z disciplín, jimž je věnováno značné intelektuální úsilí. Důvod je nasnadě - po celé 20. století a také v současnosti nedemokratické režimy nejrůznějších typů převažovaly a převažují nad režimy demokratickými. Demokracie tak představuje spíše zvláštnost a převážná část světového obyvatelstva žije v režimech, jež se skutečné demokracii více či méně vzdalují. Kniha Teorie a praxe nedemokratických režimů souhrnně zprostředkovává výsledky politologického výzkumu moderních nedemokratických režimů. Autoři se zabývají jak politickou teorií všech hlavních typů nedemokratických režimů, tak i jejich praktickým fungováním, které ilustrují na několika konkrétních ukázkách nedemokracií z různých koutů světa 20. století a současnosti (nacistické Německo, sovětské Rusko, Maova Čína, Pol Potova Kambodža, frankistické Španělsko, Salazarovo Portugalsko, Kaddáfího Libye či kádárovské Maďarsko a lidové Polsko).

Ti druzí sportovci
Mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008
Němcová Tejkalová Alice 176 stran
Karolinum, 2012 ISBN: 978-80-246-2038-1

Kniha představuje komparativní kvalitativní kritickou analýzu diskurzu zabývající se mediální stereotypizací a rámcováním vybraných událostí, v dobovém kontextu významných, ze sportu handicapovaných v letech 1948-2008. Události jsou v každém období sledovány ve čtyřech československých/českých denících. Odborné texty věnující se menšinovým tématům se obvykle zabývají mediálním zobrazením nerovností na základě genderu, etnika nebo sexuální orientace. Výzkum je pokusem rozšířit spektrum analyzovaných témat. Základními východisky mu k tomu jsou teorie zabývající se diskurzem, mediální reprezentací sociálních skupin a rámcováním.

Vyschly nám slzy...
Řečtí uprchlíci v Československu
Kateřina Králová, Konstantinos Tsivos et al. 336 stran
Dokořán, 2012 ISBN: 978-80-7363-416-2

Na přelomu 40. a 50. let minulého století přišlo z Řecka do Československa přibližně dvanáct tisíc běženců stižených občanskou válkou. Mysleli si tehdy, že se jedná pouze o přechodný pobyt. Záhy se ale dočasné útočiště proměnilo v druhý domov. Bohatě ilustrovaná kniha týmu juniorních badatelů vedeného předními českými odborníky v oblasti dějin Řecka, Kateřinou Královou a Konstantinosem Tsivosem, analyzuje osobní výpovědi pěti desítek pamětníků tří generací. Tato vůbec první kolektivní monografie na dané téma je svým pojetím a analýzou průkopnická. V historickém úvodu a dvanácti tematických studiích se zabývá jejich postoji k okupaci či občanské válce. Na základě rozhovorů poutavě přibližuje cestu do emigrace a osudy dětí, ale také proces integrace či snahu o zachování vlastní identity. Kniha se pohybuje nejen na poli historie, ale reflektuje rovněž, jak vnímá jednotlivec sebe sama, jakou roli přisuzuje sobě a svému okolí v dějinném procesu a jak své prožitky zasazuje do širšího společenského kontextu.

Nesplacená minulost
Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu
Králová Kateřina 286 stran
Karolinum, 2012 ISBN: 978-80-246-2010-7

Kniha Nesplacená minulost: řecko-německé vztahy ve stínu nacismu seznamuje čtenáře s doposud málo probádanou problematikou řecko-německých vztahů v období po druhé světové válce. Bohatě ilustrovaná historická studie přední české odbornice na moderní dějiny Řecka Kateřiny Králové je vůbec první ucelenou monografií na toto téma. Soustřeďuje se především na to, jakým způsobem se řecká společnost vypořádávala s dědictvím nacistické okupace, zvláště pak s otázkou potrestání válečných zločinů. Jednotlivá témata zkoumá v politické, socio-kulturní, ekonomické a právní rovině. Zdůrazňuje přitom, že i v tomto případě hrály klíčovou roli ekonomické zájmy. Dodnes probíhající soudní spory mezi řeckými oběťmi nacismu a spolkovou vládou rovněž ukazují, že téma zůstává i nadále živé. Přesahuje navíc dimenzi řecko-německých vztahů a ve své podstatě je aplikovatelné na zkušenosti ostatních států, jež byly obdobně postiženy nacistickou okupací.

Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty
Čeňková Jana 150 stran
Karolinum, 2012 ISBN: 978-80-246-1924-8

Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty se zabývá funkcí a koncepcemi čítanek ve výchovně vzdělávacích systémech v daném období. Sleduje tematické a žánrové proměny ve výběru literárních textů, proměny didaktické prezentace literatury a uvádí portréty významných autorů čítanek a metodik (F. L. Čelakovský, F. Pražák, F. Götz).

Závěrečná kapitola je věnována problematice kanonizace literatury a didaktické interpretaci vybraných kanonických čítankových textů (Toman a lesní panna Františka Ladislava Čelakovského, Dědova mísa Jana Nerudy, Babička Boženy Němcové).

Suverénní fondy
Teplý Petr - Ander Jan 104 stran
Karolinum, 2011 ISBN: 978-8024620237

Publikace se snaží poskytnout čtenáři informace o suverénních fondech (Sovereign Wealth Funds, SWF) jako rostoucím fenoménu na globálním finančním trhu včetně makroekonomických i mikroekonomických souvislostí. Analyzuje vznik, vývoj a současnou i budoucí úlohu SWF, zároveň diskutuje relevantní základní pojmy v této oblasti, neboť problematika SWF není v české literatuře de facto vůbec pokryta. Publikace je rozdělena do čtyř základních kapitol. V první kapitole se zaměřujeme na kvalitativní stránku SWF, uvádíme zde přehled literatury a vysvětlujeme základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá kvantitativní stránkou SWF a je v ní analyzován vývoj těchto fondů v posledních letech, a to včetně jejich vlivů na ekonomiku. Ve třetí kapitole se zabývá teoretickou otázkou resp. možností vzniku SWF v České republice. Čtvrtá kapitola shrnuje předcházející text a prezentuje hlavní závěry a doporučení, k nimž autoři dospívají.

Substance Use in a Comparative Perspective
Arnošt Veselý, Dagmar Dzúrová (Eds.) 274 stran
Karolinum, červen 2011 ISBN: 978-80-246-1891-3

Práce publikovaná v anglickém jazyce je věnována problematice užívání a zneužívání návykových látek ve vybraných postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Prezentuje data o užívání skupiny návykových látek (alkoholu, tabáku, drog) i srovnatelné údaje o zdravotních a sociálních důsledcích jejich užívání, umožňuje srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi na tomto poli a jejich vývojové trendy po roce 1989. Metodologický přístup autorů, založený na kvantitativní i kvalitativní analýze, činí z díla nejen autoritativní popis daného stavu v jednotlivých oblastech, ale i zdroj pro hlubší pochopení souvislostí užívání návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky v něm shrnuté tak mohou být podnětem pro další studijní a vědecké účely, v praxi pak pro oblast sociální a zdravotní politiky.

Poznávání budoucnosti jako výzva
Martin Potůček a kolektiv 154 stran
Karolinum, 2011 ISBN: 978-80-246-1897-5

Tato publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování a zároveň specifikuje možnosti a způsoby, jak tyto výzvy zvládat. Začíná vymezením prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem prognostické metodologie a metod. Odkazuje přitom na uplatňující se teorie a kritéria hodnocení. Rozebírá roli elit a veřejnosti v prognostické tvorbě, analyzuje podobu institucionálního rámce prognózování a pojednává i o výzvách globalizace. V závěru identifikuje klíčové meritorní výzvy budoucnosti pro českou společnost a český stát a formuluje řadu praktických doporučení pro sociální prognózování.

Současné metodologické otázky veřejné politiky
Martin Nekola a kolektiv 306 stran
Karolinum, 2011 ISBN: 978-80-246-1865-4

Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu aktérů veřejněpolitického procesu a jejich argumentačních strategií, jako jsou analýza diskurzu, analýza rámců nebo metoda Q. Obecnější výzkumné přístupy reprezentují kapitoly věnované veřejněpolitickému výzkumu, komparaci a případovým studiím. Druhá část publikace se zaměřuje na různé aspekty hodnocení dopadů politik. Reflektuje otázky spojené s uplatňováním metodik EIA a RIA v zahraničí i v České republice a představuje v prostředí české veřejné správy relativně neznámou metodu kontingentního hodnocení.

Národní parlamenty a kontrola evropských záležitostí: komparativní analýza
Jan Karlas 220 stran
Karolinum, 2011 ISBN: 978-80-246-1886-9

Kniha přináší v českém i mezinárodním kontextu první soustavné srovnání systémů národní parlamentní kontroly záležitostí EU, jež zahrnuje všech 27 současných členských států. Ukazuje, že silné kontrolní mechanismy záležitostí EU nejsou typické pouze pro severské země (Dánsko, Finsko, Švédsko), ale i pro většinu ?nových? středoevropských a východoevropských členských států. Studie současně předkládá zatím první rozsáhlejší teoreticky informované a metodologicky propracované vysvětlení rozdílů v síle kontrolních mechanismů v rozšířené EU. Dospívá k závěru, že za přítomností silné kontroly v uvedených zemích zpravidla stojí jejich relativně pozdní vstup do EU a hlubší institucionální vzory v domácích politických systémech. Dvě kapitoly studie obsahují i podrobný výklad kontrolních mechanismů dvanácti členských států, které můžeme považovat za případy silné kontroly.

Dějiny sociologie
Miloslav Petrusek a kolektiv 240 stran
Grada, 2011 ISBN: 978-80-247-3234-3

Knihu pod vedením, a za spoluautorství, prof. Petruska napsala skupina doktorandů Marta Svobodova, Jan Maršálek, Michal Kotík, Tomáš Holeček, Miroslav Paulíček a PhDr. Jan Balon, PhD.

Publikace podrobněji informuje o některých opomíjených osobnostech (např. o Sombartovi) pracuje s konkrétními ukázkami z děl jednotlivých myslitelů, a obsahuje také dva nestandardní dodatky – o vývoji sociologie v Polsku a v Rusku a o dějinách empirického výzkumu (od Queteleta po Lazarsfelda).

Společnost naší doby
Miloslav Petrusek, Jan Balon 156 stran
Academia, 2011 ISBN: 978-80-200-1965-3

Studie věnovaná vybraným rysům naší současné společnosti – historickým, sociálním, ekonomickým a kulturním tématům. Nejde o učebnici ani prognostickou studii – čtenář v knize najde řadu netradičních, či řidčeji se objevujících témat, která nicméně již dnes mnohé vypovídají o podobě budoucí společnosti (např. v časti věnované proměnám práce či tzv. karnevalové kultuře). Nesporným kladem esejů je vysoká jazyková kultura a pečlivě uváděné odkazy. Autoři umožňují čtenáři srovnat svůj pohled s citacemi z prací jiných autorů, aby tak dokumentovali ani ne tak zdroje svých úvah či rozdíly v přístupu k popisovaným jevům, jako spíše kontext, ve kterém své poznatky a závěry formulují.

Základy financí
Jan Černohorský, Petr Teplý 304 stran
GRADA, květen 2011 ISBN: 978-80-247-3669-3

Přednost knihy spočívá v komplexnosti teoretických a praktických poznatků z oblasti financí. Zahrnuje všechny oblasti financí, teoretické vysvětlení základních charakteristik a uvádí praktické implikace. Vysvětluje klíčové pojmy, jako jsou peníze, úroková míra, finanční trh a rizika. Kniha dále charakterizuje podstatné prvky každé oblasti financí, a to měny, bankovnictví, pojišťovnictví, podnikové finance, veřejné finance. Kniha slouží k uvedení do základních problematických okruhů a chápání souvislostí v rámci jednotlivých oblastí a financí jako celku a vytváří tak podklady pro hlubší studium. V rámci jednotlivých kapitol jsou uváděny praktické příklady ilustrující konkrétní problematiku, které čtenáře uvedou do praktických aspektů financí.

Výtvarné avantgardy 20. století
1900 - 1945
Anita Pelánová 146 stran
Karolinum, 2010 ISBN: 978-80-246-1783-1

Publikace se věnuje výbojům a reflexi uměleckých směrů 20. století. Oproti kunsthistorickým pojednáním přichází s novým pohledem na tematiku. Místo toho, aby se zabývala detailní analýzou jednotlivých uměleckých směrů, dívá se na dobu a její specifika pohledem malířů této epochy. Postihuje změny malířské optiky s ohledem na objevy a rozvoj přírodních věd, psychologie a noetiky. Odkazuje při tom na konkrétní vědecké objevy a jejich důsledky pro zdánlivě vzdálené problémy umění a výtvarného vidění světa. Termín "avantgarda" autorka nepojímá v obvyklém smyslu levicové revolty v uměleckém prostředí, ale jako to, co se v daném okamžiku na umělecké scéně jevilo coby nejvíce pokrokové a aktuální. Popisy jednotlivých uměleckých směrů jsou prokládány vybranými citáty z textů významných autorů a rozbory typických výtvarných děl s odkazy na internetové fototéky.

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy
Frič, Pavol a kol. 190 stran
Karolinum, 2010 ISBN: 978-80-246-1844-9

The publication views elites and the general public as actors of modernization processes within the Czech society. While individual authors apply their own perspectives on the ?catch-up modernization? (Habermas) in post-communist countries, the requirements the current stage of modernization places upon elites or the general public create a common ground for all texts. This means that the authors combine the institutional and normative approaches to studying elites in their texts. On one hand, they analyze quantitative data based on a positional definition of elites and, on the other hand, their analysis relies on the reputational definition of elites. Elite quality is seen as a relational phenomenon, arising out of elite relations with other elites or the general public. The source of analyzed data are parallel empirical surveys of representative samples of the Czech elites and general public. The juxtaposition of elite/public opinions, attitudes, and behavioral indicators upon the background of different theoretical concepts of elites and democracy forms the core of all chapters. The common methodological and conceptual framework is complemented by a more-or-less explicit effort of all authors to address the issue of democratic stability in a post-communist society like the Czech Republic.

Kapitoly o bezpečnosti
M. Balabán, L. Stejskal a kolektiv 484 stran
Karolinum 2010 ISBN: 978-80-246-1863-0

Monografie "Kapitoly o bezpečnosti" pojednává o struktuře a vzájemných vazbách bezpečnostního systému České republiky v širším rámci tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Tomu odpovídá i obsah publikace, která je rozdělena do pěti vzájemně provázaných kapitol: "Bezpečnost - hrozby - rizika", "Bezpečnost ČR - legislativní a ekonomický kontext", "Bezpečnostní systém ČR a jeho hlavní komponenty", "Mezinárodní zajištění bezpečnosti České republiky", "Prognóza politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025". Součástí monografie je i přílohová část o legislativním zakotvení bezpečnostní politiky ČR a struktuře bezpečnostního systému ČR.
Publikační novinky

Návraty
Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy
Králová, Kateřina - Kubátová, Hana (eds.). 388 stran
Karolinum, 2016 ISBN: 9788024632711

Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující. Kniha zkoumá nejen samotnou cestu přeživších holocaust zpět, ale především mnohost a různorodost toho, jak jejich fyzický a mentální návrat ovlivnil je samotné a jejich okolí. Kam se vlastně vracejí? Kdo na ně čeká? A jak společnost jejich návrat přijímá? Čtenář záhy pozná, že autobiografické příběhy přeživších, kteří prožili rasovou perzekuci během druhé světové války v úkrytech, koncentračních a vyhlazovacích táborech, v odboji nebo pod falešnou nežidovskou identitou, dávají návratu, tedy klíčovému pojmu této knihy, jinou a v mnoha případech hořkou příchuť. Kniha za pomoci více než stovky rozhovorů v sedmnácti jazycích vykresluje poválečnou realitu plastickým způsobem. Přeživší sice okamžik osvobození sami vnímali jako „konec příběhu“ války a perzekuce, jak ale tato monografie dokládá, osvobozením jejich příběh zdaleka neskončil. Kolektivní práce pod vedením Kateřiny Králové a Hany Kubátové je unikátní publikací, která vznikla jako společné dílo s účastí mladých badatelů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je odrazem dlouhodobé a citlivé práce se studenty a jejím cílem je problematizovat stále poměrně opomíjenou, avšak pořád traumatizující poválečnou dobu.

Policy analysis in the Czech Republic
Veselý, Arnošt; Nekola, Martin; M. Hejzlarová, Eva 352 stran
Policy Press, 2016 ISBN: 978-1447318149

Policy Analysis in the Czech Republic is a vital addition to the International Library of Policy Analysis series. It is not only the first comprehensive overview of the historical development and current state of policy analysis in the Czech Republic, but also in the post-communist Central and Eastern European region. As such, it provides a unique picture of policy analysis that in many respects profoundly differs from 'Western' policy analysis textbooks. Written by leading experts in the field – including practitioners – it outlines the historical development of policy analysis, identifies its role in academic education and research, and examines its varying styles and methods. This unique book offers indispensable reading for researchers, policy makers and students.

Das Vermächtnis der Besatzung
Deutsch-griechische Beziehungen seit 1940
Králová, Kateřina 320 stran
Böhlau Verlag Köln Weimar, 2016 ISBN: 978-3-412-50362-8

Die Okkupation Griechenlands durch die Deutsche Wehrmacht beeinflusst bis heute das deutsch-griechische Verhältnis. Kateřina Králová nimmt die bilaterale Beziehungsgeschichte in den Blick. Ihr Buch bietet grundlegendes Wissen für eine sachliche Diskussion fernab aller Klischees. Ein gemeinsames deutsch-griechisches Erinnern an die Besatzungszeit gibt es (noch) nicht. In Griechenland ist das Geschehen unvergessen, in Deutschland hingegen werden die Greueltaten der Besatzer an der griechischen Zivilbevölkerung verdrängt oder beschwiegen. Die Asymmetrie der Vergangenheitsbewältigungen beeinflusst bis heute das Verhältnis zwischen den Ländern. Wissensdefizite führen zu Polarisierungen, wie die aktuelle politische Berichterstattung zeigt. Von der deutschen Besatzungspolitik und den direkten Folgen für Griechenland und seine Bevölkerung ausgehend, verfolgt Kateřina Králová die deutsch-griechischen Beziehungen seit 1940: über die Restauration in Griechenland nach dem Krieg, die Wiederaufnahme der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, die Strafverfolgung von NS-Kriegsverbrechern und die Debatten um die Reparationsfrage im Zuge des Ost-West-Konflikts, der Wiedervereinigung Deutschlands und der jüngsten Vergangenheit. Das Buch der Historikerin bietet eine verständliche Darstellung der Geschichte bis hin zu den aktuellen Entwicklungen. Die dargestellten Fakten und Zusammenhänge machen die Dringlichkeit der deutschen Aufarbeitung deutlich und mahnen ein nachhaltiges Geschichtsverständnis in beiden Ländern an.

Veřejná politika
Martin Potůček a kol. 336 stran
Nakladatelství C. H. Beck, 2016 ISBN: 978-80-7400-591-6

Obor veřejná politika (Public Policy) prodělal v posledních letech poměrně velký vývoj. Kniha přináší komplexní pohled na oblast veřejné politiky a reflektuje přitom nejnovější poznatky v tomto oboru. Text je rozdělen do dvou částí. Část A je teoretická, kapitoly jsou řazeny od nejobecnějších témat (vymezení klíčových pojmů, hodnotové základy oboru apod.) ke konkrétnějším charakteristikám aktérů, institucí a nástrojů veřejné politiky. Jsou také vysvětleny čtyři základní fáze veřejně politického procesu (vymezení a uznání problému, formulace veřejných politik k jeho řešení, implementace, hodnocení). Poslední kapitola této části pak upozorňuje na obtíže poznávání veřejných politik a možnosti jejich překonání. Část B je zaměřena prakticky – na případových studiích demonstruje, jak lze vybrané veřejně politické teorie uplatnit v praxi. Součástí publikace je také anglicko-český slovník základních pojmů veřejné politiky. 

Kniha je vhodná jako učebnice pro studenty oborů – veřejná správa, ekonomie, politologie, sociologie, sociální politika, demografie, regionální rozvoj, popř. dalších sociálních věd. Řadu podnětů zde naleznou také politici, pracovníci veřejné správy, popř. další zájemci o danou problematiku.

Consumer lending in theory and practice
Teplý, Petr 188 stran
Karolinum, 2016 ISBN: 9788024632360

Monografie se zabývá spotřebitelským úvěrem z teoretického i praktického pohledu. V teoretické části je analyzována finanční gramotnost, zadluženost domácností a globální trh spotřebitelských úvěrů včetně souvisejících právních a regulatorních aspektů. V empirické části je představen projekt Navigátor bezpečného úvěru, který hodnotí bankovní a nebankovní poskytovatele úvěru v České republice. Ačkoliv je empirický výzkum proveden jako případová studie na českém úvěrovém trhu, je ho možná replikovat i v dalších zemích. Přílohy knihy tvoří další relevantní texty v oblasti spotřebitelského úvěru (včetně neoficiálního anglického překladu Zákona o spotřebitelském úvěru) a umožňují tak čtenáři se v dané problemtatice lépe orientovat.

Minderheiten im sozialistischen Jugoslawien
Brüderlichkeit und Eigenheit
Králová, Kateřina; Kocian, Jiří; Pikal, Kamil (Hrsg.) 418 stran
Peter Lang Vlg., 2016 ISBN: 978-3-631-67026-2

Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Politik des jugoslawischen Staates gegenüber seinen 15 wichtigsten, offiziell anerkannten, ethnischen Minderheiten. Das bunte ethnische Mosaik, welches Jugoslawien im 20. Jahrhundert gekennzeichnet hat, weckte seit jeher das Interesse der Geistes- und Sozialwissenschaft. Mit ihm ging stets die Frage einher, ob und wie ein Staat mit derartigen Voraussetzungen funktionierend und effektiv gestaltet werden könne. Die Autorinnen und Autoren werfen in ihren Fallstudien dabei eine Reihe von Themenfeldern auf, welche die Relevanz der behandelten Minderheitensituation nicht nur für das Verständnis der Geschichte des sozialistischen Jugoslawien, sondern auch von multiethnischen Staaten insgesamt verdeutlichen.

Theorie und Praxis undemokratischer Regime
Theoretische Verortung und Fallbeispiele
Balík, Stanislav – Kubát, Michal 187 stran
Barbara Budrich, 2015 ISBN: 978-3847407287

Wie arbeiten undemokratische Regime? Die Autoren geben einen Überblick über totalitäre und autoritäre Regimen (sowie Mischformen) und stellen anhand Fallstudien die Funktionsweise derartiger Regime dar. Die Autoren diskutieren unterschiedliche Hintergründe, Ideologien und Mentalitäten in modernen undemokratischen Regimen. Dabei dienen spezifische Länder als Beispiele für die zuvor eingeführten theoretischen Konzepte. Das Buch ist in acht Hauptkapitel eingeteilt. Im ersten Kapitel geht es um terminologische Probleme in Bezug auf undemokratische Formen der Regierung. In den folgenden Kapiteln wird die Theorie totalitärer und autoritärer Regime dargestellt. Das vierte Kapitel behandelt andere Formen undemokratischer Regime, die nicht der klassischen Zweiteilung von Totalitarismus vs. Autoritarismus entsprechen. Im sechsten Kapitel werden auf der Grundlage der politischen Psychologie Aspekte der autoritären Persönlichkeit und des politischen Führungsverhaltens untersucht. Die letzten beiden Kapitel beschäftigen sich mit den praktischen Fragen der Funktionsweise von undemokratischen Regimen.

Dias
Havel, Jan - Láb, Filip 258 stran
Karolinum, 2015 ISBN: 9788024630175

Fotografické dílo Pavla Diase patří mezi základní práce české novinářské a dokumentární fotografie. Dias začíná fotografovat v době, kdy formální i obsahovou strnulost fotografie ve službách ideologie začala nahrazovat fotografie živá, zachycující člověka a skutečný život. Pavel Dias se stal jedním z hlavních nositelů odkazu klasické humanistické fotografie u nás a tento životní přístup si udržel až do dnešních dní. Dias je ve svém vidění a zobrazování světa absolutně empatický, naplno prožívá svět s všedními hrdiny svých fotografií. Zároveň s tím se mu ale zázračně daří udržovat dostatečný odstup a nadhled, neztrácí schopnost vidění a akcentování souvislostí, komentování dění. On sám je přímou součástí svých snímků, v každé z jeho fotografií cítíme jeho osobní přítomnost, účastenství. Proměnám okolního světa a společenskému vývoji navzdory se stále znovu a znovu vrací ke svému původnímu humanistickému mottu – chce vysvětlovat člověka člověku, vidět život ve všem. Člověk a jeho život stále zůstávají středobodem Diasových fotografií. Tím jsou Diasovy fotografie výjimečné, i přes svou dokumentární či novinářskou podstatu jsou především obecnými, nadčasovými komentáři lidského žití.

Marketingová komunikace a public relations
Výklad pojmů a teorie oboru
Halada Jan (Ed.) 120 stran
Karolinum, 2015 ISBN: 9788024630755

Slovník kolektivu autorů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvoří pendant k úspěšné Praktické encyklopedii žurnalistiky, jež se dočkala několika vydání. Obsahuje přes dvě stě padesát výkladových hesel, která umožňují základní orientaci v klíčových konceptech oboru. Je určen jak studentům, tak těm, kteří s pojmy marketingové komunikace přicházejí do styku v rámci své profese.

Dlouhá cesta k vítězství - dějiny československých exilových organizací
Raška, Francis D. 272 stran
Academia, 2015 ISBN: 978-80-200-2472-5

Pokračování autorovy knihy Opuštění bojovníci o československých exilových organizacích se soustředí na činnost exilu po roce 1968 na základě osobních dopisů, memorand vládním činitelům a publikovaných časopisů z archivů v ČR, Itálii, Velké Británii a Spojených státech. Jak fungovala Rada svobodného Československa, exilové časopisy, Nadace Charty 77, tisková agentura Palach Press Agency a Československé dokumentační středisko nezávislé literatury? A jak spolupracovaly české exilové skupiny se stanicí Svobodná Evropa? Kniha obsahuje seznam exilových nakladatelství a shrnuje obsah rozhovorů s přežívajícími činovníky exilových organizací.

Stegnosan ta dakrya mas. Ellines prosfyges stin Tsechoslovakia.
Our Tears Dried Up: Greek Refugees in Czechoslovakia
Králová, Kateřina; Tsivos, Konstantinos 384 stran
Athina: Alexandria, 2015 ISBN: 978-960-221-647-7

Newly edited volume on Greek civil war refugees in Czechoslovakia based on about 200 hours of interviews recorded in Czech Republic and beyond creating a master narrative starting from their war memories on Greece up to the Greek crisis (2011) including also a chapter on those who returned to Greece.

.

.

Ázerbájdžánci Íránu
Identita, společnost a regionální bezpečnost
Kraus Josef, Souleimanov Emil A. 106 stran
Auditorium, 2015 ISBN: 978-80-87284-54-4

Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské republiky, jejíž evoluci zkoumá v kontextu bezpečnostní architektury kaspicko-středovýchodního areálu. Pro bližší pochopení této ve světové odborné literatuře téměř neprozkoumané problematiky text obsahuje představení etnické a náboženské identity íránských Ázerbájdžánců, turkofonní komunity, jejíž většina se hlásí k ší'itské odnoži islámu. Zaměřuje se rovněž na historický vývoj této komunity v Íránu se zvláštním zaměřením na poslední dvě desetiletí, a analyzuje aktuální situaci v regionu s akcentem na emancipační hnutí etnických Ázerbájdžánců v Íránu. Z mezinárodního hlediska je v textu rozebrána pozice klíčových lokálních i mimoregionálních mocností, které jsou pro bezpečnost Islámské republiky Írán důležité, a jejich vztah k íránským Ázerbájdžáncům a Íránu samotnému se zvláštním zaměřením na bezpečnostní problematiku.

Bankovnictví v teorii a praxi
Banking in Theory and Practice
Mejstřík, Michal - Pečená, Magda - Teplý, Petr 856 stran
Karolinum, 2015 ISBN: 9788024628707

Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloudbankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické dílo vycházející z několikaletého výzkumu autorů v oblasti finančních trhů a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší veřejnost.

Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950–2000
Filipová, Lucie 409 stran
Vandenhoeck & Ruprecht, 2015 ISBN: 978-3-525-10139-1

.

.

.

.

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století
Koudelková, Petra 92 stran
Karolinum, 2015 ISBN: 9788024627854

Komunikace zaujímá v dnešní společnosti přední postavení a nejinak je tomu také v katolické církvi. I tady se v posledních letech musely udát změny, aby církev dokázala držet krok s moderní dobou. Předkládaná kolektivní monografie představuje tuto problematiku zblízka a to v různých sférách lidského dění, například jako komunikaci s médii, nebo rozebírá trendy v jazyce českém, které se promítají do církevních výrazů. Dále hledá odpovědi na otázky typu, jak církev reaguje na používání a na vliv sociálních sítí a co na to říká její nejvyšší představitel papež František? Pro úplnost přináší monografie i myšlenky a názory Mons. Tomáše Holuba, současného generálního sekretáře České biskupské konference. Uvažuje o silných a slabých stránkách církevní komunikace a přibližuje plány katolické církve do dalších let.

The Individual Disengagement of Avengers, Nationalists, and Jihadists
Why Ex-Militants Choose to Abandon Violence in the North Caucasus
Emil A. Souleimanov, Huseyn Aliyev
Palgrave Macmillan, 2014 ISBN: 9781137498823

Drawing on a range of hitherto unknown first-hand data, this book is the first of its kind to offer an explanation of the incentives of various types of militants – avengers, nationalists, and jihadists – to abandon violence. Empirically, the monograph problematizes the established view of North Caucasian militants as a monolithic category of 'Islamic terrorists.' 

Theoretically, it points out that distinct types of insurgents are variously resilient to external and internal pressures – such as group membership and social bonds, (in)discriminativeness of violence and hidden identities, ideology and beyond – to individual disengagement. The study posits that stronger adherence to ideology, higher lethality rates and indiscriminativeness of violence, interrupted social links, and stonger group membership renders jihadists, followed by nationalists, and in contrast to avengers, the less likely category of militants to seek individual disengagement.

Sovereign wealth funds in theory and practice
Teplý, Petr - Ander, Jan 132 stran
Karolinum, 2014 ISBN: 9788024624204

Suverénní fondy (Sovereign Wealth Funds, SWF) se v posledních letech stávají významnou součástí globálního finančního systému. Tyto instituce spravovaly ke konci roku 2013 více než 6 bilionů USD. SWF jsou státem vlastněné fondy založené za různým makroekonomickým účelem. Obvykle jsou financovány cizoměnovými příjmy států, které jsou následně investovány v zahraničí. 

Tato monografie se zabývá globální SWF z teoretického i praktického pohledu. Dále je zde diskutována teoretická možnost založení SWF v České republice. Autoři však dospívají k závěru, že po vzniku SWF není v naší zemi dostatečná poptávka ani ze strany politiků, ani ze strany voličů. Kniha je psána srozumitelným jazykem, a tudíž vhodná pro odbornou i širší veřejnost.

O komparativní politologii a současné české politice
Kubát, Michal - Lebeda, Tomáš a kol. 164 stran
Karolinum, 2014 ISBN: 9788024624792

Český politolog a univerzitní profesor Miroslav Novák oslavil v roce 2013 své šedesátiny, a právě proto se v této knize sešli představitelé mladší a střední generace českých politologů, aby mu vyjádřili svou úctu. Někteří z nich byli přímými žáky Miroslava Nováka, jiní nikoli, všichni se však k Novákovi hlásí, někteří jako ke svému vzoru, jiní jako k vynikajícímu a podnětnému politologovi, který svým dílem výrazně ovlivnil současnou českou politologii. Jedná se o politologii nenormativní, empirickou, komparativní, aronovskou, duvergerovskou a sartoriánskou, politologii, která si zakládá na ověřitelnosti faktů, jejich logické a nestranné analýze, na nalézání příčin a následků věcí, politologii, která vychází z ujasněných teoretických pojmů a koncepcí, která stojí na zřetelných argumentech a správnosti myšlení. V neposlední řadě je to také politologie, která usiluje o sdělnost svých závěrů, tj. o tolik potřebnou a, bohužel, zdaleka ne vždy samozřejmou srozumitelnost výkladu.

Izolovaný ostrov
Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi
Nigrin, Tomáš 216 stran
Dokořán, 2013 ISBN: ISBN 978-80-7363-573-2

Kniha se zaměřuje na Západní Berlín v době před stavbou a po stavbě Berlínské zdi v roce 1961, tedy v době tzv. druhé berlínské krize. V centru pozornosti stojí především město, jeho obyvatelstvo a komunální politika včetně specificky berlínských problémů. Velmocenská politika během studené války a neustálé napětí mezi Východem a Západem tvoří pouze rámec a nutné kontextuální začlenění vývoje ve městě. Stavba Berlínské zdi totiž ve výsledku napomohla k oživení Západního Berlína a stabilizaci ekonomické a společenské situace včetně upevnění jeho pout ke Spolkové republice Německo. Boj za svobodný a prosperující Západní Berlín vedl v době krize tehdejší primátor Willy Brandt, kterému napomohly jeho berlínské úspěchy v postupu kariéry na kancléřský post. Tato monografie vznikla v rámci systému podpory fakultních monografií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991
Švec Luboš 391 stran
Dokořán, 2013 ISBN: 987-80-7363-564-0

Publikace o vztahovém trianglu mezi Sovětským svazem, Pobaltím a Československem 1988-1991 si klade otázku analogie i asymetričnosti demokratizačních a emancipačních procesů souvisejících s krizí sovětského vnějšího a vnitřního impéria.  Soustřeďuje na jeden z rozporů a konfliktů, které ovlivňovaly průběh  perestrojky-. na konflikt mezi třemi pobaltskými republikami a svazovým centrem - a na to, jak ho vnímala československá společnost. Vnímání pobaltské otázky souviselo s postojem měnícího se  vedení státu i společnosti nejen k pobaltské revoluci, ale zároveň gorbačovské perestrojce, k demontáži komunistického systému a následnému rozpadu Sovětského svazu.

Navigátor bezpečného úvěru
Petr Teplý a kol. 200 stran
Karolinum, 2013 ISBN: 978-80-246-2287-3

Cílem této monografie je podat čtenáři komplexní pohled na problematiku finanční gramotnosti, zadlužování a trh spotřebitelských úvěrů v České republice včetně relevantní právní úpravy, regulace a dozoru nad tímto sektorem. Předkládané dílo se skládá z 12 kapitol a obsahuje tři hlavní části: teoretickou část, empirickou část a závěrečné shrnutí. Teoretická část v 6 kapitolách představuje výsledky výzkumného projektu Navigátor bezpečného úvěru. Empirická část obsahuje rovněž 6 kapitol a obsahuje pohledy na český trh spotřebitelských úvěrů od zástupců akademické, neziskové, veřejné i privátní sféry. Snahou autorů bylo zpracovat problematiku spotřebitelských úvěrů v širším kontextu v rozumný, přehledný a čtivý text, který se pohybuje na pomezí ekonomie a práva.

Understanding Ethnopolitical Conflict
Karabakh, South Ossetia, and Abkhazia Wars Reconsidered
Emil Souleimanov 264 stran
Palgrave Macmillan, 2013 ISBN: 9781137280220

This book seeks to explore the relevance of major theoretical and methodological approaches currently dominating the field of ethnic conflict and civil war research, testing their efficacy by applying them to three major South Caucasus conflicts of the late 1980s and early 1990s.

Souleimanov explores the causes and dynamics of ethnic conflict and civil war, distinguishing between onset-based and process-based theories. He introduces a scheme of periodization which links the phase of low-scale inter-ethnic violence with the phase of sustainable organized violence, asserting the crucial importance of elites and their use of opportunity in power asymmetry as a key factor in instigating full-scale civil war.

As a merger of theoretical and empiricist approaches, this book focuses on the case-specific contextual richness of the local conflicts in Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia to draw solid theoretical conclusions as well as providing suggestions for the improvement of current theories.

Politická komunikace
Od res publica po public relations
Jan Křeček 176 stran
Grada, 2013 ISBN: 978-80-247-3536-8

Bez komunikace není společnosti, bez kvalitní politické komunikace není demokratické společnosti. O médiích se dobře sní jako o prostoru veřejné diskuse nebo alespoň jako o poskytovateli informačního servisu pro kvalifikovanou volbu poučeného občana. Ve skutečnosti jsou ale dnešní média obviňována z manipulací, neobjektivity, ohlupování, propagandistických kampaní a zábavy pro pasivní, dezorientované spotřebitele. Je obtížné najít někoho, kdo by byl s rolí médií v současných procesech politického rozhodování spokojen – a stejně tak obtížně se hledá řešení, co s tímto stavem dál…

Předkládaná monografie představuje první český úvod do oboru politická komunikace. Přehledně a srozumitelně představuje a vykládá jeho základní teorie a koncepty, ohlíží se za historií, vypočítává nejtypičtější projevy současného politického komunikování a předestírá výhledy do budoucna. Věříme, že se stane průvodcem studentům, teoretickým úvodem pro akademické pracovníky a praktickou příručkou – nebo alespoň podnětem k zamyšlení – pro profesionály z oblasti politiky a médií.

In the Shadow of Occupation
The Greek-German Relations During the Period 1940-2010
Kateřina Králová 408 stran
Alexandria Publications, 2013 ISBN: 978-960-221-579-1
Mezi masovou a kartelovou stranou
Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010
Polášek Martin, Novotný Vilém, Perottino Michel a kol. 190 stran
SLON, 2012 ISBN: 978-80-7419-094-0

Práce se zabývá vývojem ČSSD a KSČM v prvním desetiletí 21. století (2000–2010), s větší pozorností věnovanou druhé polovině tohoto období. Autoři hledají odpovědi na dva základní okruhy otázek. Za prvé, jak se ČSSD a KSČM v uplynulém desetiletí proměnily, o jakých organizačních charakteristikách můžeme v souvislosti s nimi hovořit a jak je můžeme v důsledku těchto charakteristik klasifikovat. A za druhé, jak je možné sledovanou proměnu vysvětlit, jaké byly její obecnější i bezprostřední příčiny, jaký byl konkrétní průběh a načasování. Nástrojem klasifikace a vysvětlení byly teorie kartelové strany (Katz, Mair) a teorii tří proudů resp. multi-stream theory (Kingdon, Zahariadis). Jak politický marketing proměnil vnitřní fungování ČSSD? V čem učinil Projekt modernizace ČSSD tuto stranu moderní? Byla politika ČSSD problémem estetickým, nebo obsahovým? Existuje jedno vysvětlení pro vnitřní proměnu ČSSD i pro politiku, kterou realizovala? Proti komu je vlastně zaměřen antikomunismus? Existuje vůbec důvod, proč by se KSČM měla transformovat? Je opravdu KSČM nedemokratická? Jsou veřejné politiky dílem politických stran?

Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva
Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková a kolektiv 248 stran
Grada, 2013 ISBN: 978-80-247-3567-2

Kniha Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva, připravená autorským kolektivem katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,  analyzuje perspektivy nového institucionalismu změny Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři si kladou za cíl zhodnotit dopady institucionální reformy, její nedodělky a odpovědět na otázku, zda se postlisabonská Evropská unie bude moci místo dalších institucionálních změn soustředit na obsah svých aktivit.

Nepokradeš!
Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938-1945
Hana Kubátová 268 stran
Academia, 2013 ISBN: 978-80-200-2230-1

Kniha pojednává o náladách a postojích většinového slovenského obyvatelstva k židovské otázce v průběhu let 1938-1945. Autorka se ve své analýze zaměřuje především na hospodářské a sociální aspekty tzv. řešení židovské otázky na Slovensku. Zkoumá zainteresovanost slovenské společnosti na ekonomickém a sociálním vyloučení Židů, a to v kontextu celé škály reakcí veřejnosti na protižidovskou politiku státu: od spolupachatelství, přes apatii a nezájem o osud Židů, až po aktivní pomoc židovským spoluobčanům.

Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu
Vilém Novotný 278 stran
Karolinum, 2013 ISBN: 978-80-246-2145-6

Autor považuje studium veřejných politik za specifickou subdisciplínu, kterou charakterizují všechny přístupy věnující se zkoumání veřejných politik. Jeho monografie, zpracovaná z umírněných konstruktivistických pozic, shrnuje poznatky získané v explorační fázi výzkumu vývoje českého studia veřejných politik, které pro lepší porozumění zasazuje do evropského kontextu. Dospívá k závěru, že české studium veřejných politik výrazně nezaostává za studiem francouzským a německým, nicméně jeho dalšímu rozvoji paradoxně brání relativní úspěch jednotlivých přístupů a absence společné odborné komunity.

Současná česká politika
Co s neefektivním režimem?
Michal Kubát 120 stran
Barrister & Principal, 2013 ISBN: 978807474860

Co je demokratický režim?

Co znamená fungující a nefungující

demokratický režim?

Jak dosáhnout stability a akceschopnosti

demokratického režimu?

Jaký je český parlamentarismus?

Jak napravit český parlamentarismus?

Kniha nabízí systematický pohled na soudobý český parlamentní režim. Vysvětluje jak teoretický, tak i praktický kontext jeho fungování. Česká republika je zralá na reformu svého demokratického režimu. Český parlamentarismus je poškozen a dlouhodobě nefunguje, jak by fungovat mohl a měl. Jeho reforma je proto nanejvýš potřebná a měla by být uskutečněna. Ambicí knihy je navržení řešení, která by přinesla nápravu českého parlamentarismu.

Economic Capital and Risk Management
Teplý, Petr a kol. 126 stran
Karolinum, 2012 ISBN: 978-80-246-2147-0

Cílem monografie je seznámit čtenáře s dopady globální finanční krize na regulaci, risk management a ekonomický kapitál finančních institucí. Ve čtyřech kapitolách jsou diskutovány teoretické i praktické aspekty této problematiky. Detailně se publikace řízením likviditního a operačního rizika, která se ukazují jako významná i v současné době. V oblasti řízení ekonomického kapitálu se autoři zabývají standardními metodami (value-at-risk a stress testing) a rovněž novými metodami (kopula funkce a koherentní měřítka rizik). Publikace je určena nejen vědecko-výzkumným pracovníkům, pedagogům a pracovníkům ve finančním sektoru, ale též studentům vysokých škol s bližším zájmem o řízení rizik.

Soudobá ekonomie očima tří generací
Dvacet let ekonomie na Univerzitě Karlově
Mlčoch Lubomír a kol. 150 stran
Karolinum, 2013 ISBN: 9788024621487

Soudobá ekonomie očima tří generací předních akademických představitelů působících na Institutu ekonomických studií shrnuje příspěvky z konference 20 let poté, konané při příležitosti 20. výročí vzniku Institutu 18. října 2010.

Sborník představuje tematicky různorodé texty – příspěvky historizující, bilancující i příspěvky orientované na vývojové proudy nové ekonomie, které vycházejí z neoklasické mikroekonomické teorie, tak i články věnované krizi v ekonomii posledních několika let. Práce je inspirována hledáním zdrojů a součástí ekonomie, která byla budována na Institutu ekonomických studií, na druhé straně pak praktickými zkušenostmi a výzkumem jednotlivých přispěvatelů.

Sborník zároveň shrnuje otevřené otázky interpretace zdrojů identity ekonomické teorie a hodnotí předešlá dvě desetiletí od vzniku Institutu ekonomických studií FSV UK, jeho úspěchy na mezinárodní scéně, výzkumné zaměření i interdisciplinaritu, stejně jako jeho směřování do budoucna.

Francouzi a Němci na cestě ke sblížení
Partnerství měst a obcí (1950-2000)
Lucie Filipová 456 stran
Academia, 2013 ISBN: 978-80-200-2217-2

Kniha Francouzi a Němci na cestě ke sblížení představuje první českou monografii, která přibližuje vývoj francouzsko-německých vztahů v letech 1950–2000 a jež je z velké části založena na původním výzkumu. Lucie Filipová nahlíží na toto téma v souladu s konceptem „dějin zdola“, který ukazuje, že k navázání dlouhodobé spolupráce mezi Francií a Německem přispěly nejen politické, hospodářské a kulturní elity, ale i zapojení několika milionů řadových občanů – zde konkrétně sledované na příkladu partnerství měst či menších obcí. Tato partnerství jsou ve francouzsko-německém případě specifická celkovým počtem (přes dva tisíce případů v roce 2000), rozmanitostí společných aktivit i mírovým potenciálem, který s nimi byl od počátku spojován a díky němuž plní nejen v Evropě nezpochybnitelnou modelovou roli. Kniha je určena jak zájemcům o vztahy dvou stěžejních aktérů současné evropské politiky, tak těm, kteří se zabývají zahraničními aktivitami obcí a měst. V mnoha ohledech může být inspirativní také pro interpretaci česko-německých vztahů.

Zveřejněné soukromí
Utváření obrazu soukromého života politiků v médiích
Denisa Kasl Kollmannová 199 stran
CDK, 2013 ISBN: 978-80-7325-294-6

Soukromí politiků se od roku 1989 zásadně proměnilo: spolu se svobodou slova se dostalo na přední stránky novin. Příběhy o rozvodech, láskách, milostných aférách politiků a političek či jen o jejich procházkách se psem nebo víkendu na chalupě se staly nedílnou součástí novin, televizních zpráv a časopisů. Informace, které se dříve pohybovaly ve sféře pečlivě utajovaných klepů, se staly předmětem novinářského zájmu - a také produktem, který lze prodat. Česká společnost prošla během dvou dekád postupným vývojem, kdy si všechny tři zúčastněné strany - politici, veřejnost a média - vytvářely vlastní hranice a bariéry toho, kam až se smí zajít, co všechno ještě lze říci, ukázat a otisknout. Vzájemné střety byly často bolestivé a formovaly poté psané i nepsané hranice dalšího vývoje. Každá ze stran se přitom z konfliktu snažila vytěžit co nejvíc: novináři čtenářský zájem a senzaci, případně odhalení dalších důležitých informací, politici zvýšení vlastní popularity a vylepšení image. Ani čtenáři, diváci a posluchači nezůstali stranou a zasahovali do mediálního dění: ať už formou komentářů a názorů, nebo tím, že prodeje tiskovin s historkami z politického soukromí stoupaly. Tato kniha mapuje hlavní milníky a aktéry tohoto složitého vývoje a na konkrétních příkladech ukazuje, jak se politici snaží svůj mediální obraz budovat a jak jej média zobrazují. Důležité totiž není jen to, co se na stránkách novin objevilo, ale také to, co tam chybí.

Dopady krize v euroatlantickém prostoru
Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol. 296 stran
Dokořán, 2012 ISBN: 978-80-7363-444-5

Byla finanční krize pouze přechodným selháním bankovních institucí, nebo se jedná o klíčový předěl se závažnými dopady pro celou společnost? Kniha Dopady krize v euroatlantickém prostoru podrobně analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie odborníků z Institutu mezinárodních studií FSV UK zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující. Kniha přináší nové pohledy na vysoce aktuální problematiku a je vhodná pro odbornou i laickou veřejnost.

National, European and Human Security
From co-existence to convergence
Edited by Mary Kaldor, Mary Martin, Narcis Serra 192 stran
Routledge, 2012 ISBN: 978-0-415-68079-0

Autory kapitoly The hidden human security dimension of the Czech security policy jsou Libor Stejskal, Miloš Balabán a Antonín Rašek ze Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK.

___

This book examines how national security strategies relate to an emerging common European or global vision of security, and to human security ideas.

Human security and national security are often regarded as competing and mutually antagonistic; the former was proposed and has been operationalised in ways which represent a paradigm shift away from state-centric approaches and the dominance of national-security perspectives. This has led to human security being associated with a broadening of the security agenda to encompass not only physical security, the use of force and military capabilities, but also the provision of material well-being and dignity to vulnerable communities.

This edited volume seeks to identify key concepts and themes in the national discourse of several European countries, addressing security at a meta-narrative and conceptual level, illustrating the changes taking place in approaches to security, and in particular, mapping moves away from a paradigm of ‘national security’ to one which might be called ‘human security’. It also enables an assessment of whether national security is currently converging at either European or global levels.

This book will be of much interest to students of human security, European politics, discourse analysis, war and conflict studies, and IR/security studies in general.

Teorie a praxe nedemokratických režimů
Stanislav Balík, Michal Kubát 216 stran
Dokořán, 2012 ISBN: 978-80-7363-266-3

Téma nedemokratických režimů není v politické vědě ničím novým. Již téměř celé jedno století představuje jednu z disciplín, jimž je věnováno značné intelektuální úsilí. Důvod je nasnadě - po celé 20. století a také v současnosti nedemokratické režimy nejrůznějších typů převažovaly a převažují nad režimy demokratickými. Demokracie tak představuje spíše zvláštnost a převážná část světového obyvatelstva žije v režimech, jež se skutečné demokracii více či méně vzdalují. Kniha Teorie a praxe nedemokratických režimů souhrnně zprostředkovává výsledky politologického výzkumu moderních nedemokratických režimů. Autoři se zabývají jak politickou teorií všech hlavních typů nedemokratických režimů, tak i jejich praktickým fungováním, které ilustrují na několika konkrétních ukázkách nedemokracií z různých koutů světa 20. století a současnosti (nacistické Německo, sovětské Rusko, Maova Čína, Pol Potova Kambodža, frankistické Španělsko, Salazarovo Portugalsko, Kaddáfího Libye či kádárovské Maďarsko a lidové Polsko).

Ti druzí sportovci
Mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008
Němcová Tejkalová Alice 176 stran
Karolinum, 2012 ISBN: 978-80-246-2038-1

Kniha představuje komparativní kvalitativní kritickou analýzu diskurzu zabývající se mediální stereotypizací a rámcováním vybraných událostí, v dobovém kontextu významných, ze sportu handicapovaných v letech 1948-2008. Události jsou v každém období sledovány ve čtyřech československých/českých denících. Odborné texty věnující se menšinovým tématům se obvykle zabývají mediálním zobrazením nerovností na základě genderu, etnika nebo sexuální orientace. Výzkum je pokusem rozšířit spektrum analyzovaných témat. Základními východisky mu k tomu jsou teorie zabývající se diskurzem, mediální reprezentací sociálních skupin a rámcováním.

Vyschly nám slzy...
Řečtí uprchlíci v Československu
Kateřina Králová, Konstantinos Tsivos et al. 336 stran
Dokořán, 2012 ISBN: 978-80-7363-416-2

Na přelomu 40. a 50. let minulého století přišlo z Řecka do Československa přibližně dvanáct tisíc běženců stižených občanskou válkou. Mysleli si tehdy, že se jedná pouze o přechodný pobyt. Záhy se ale dočasné útočiště proměnilo v druhý domov. Bohatě ilustrovaná kniha týmu juniorních badatelů vedeného předními českými odborníky v oblasti dějin Řecka, Kateřinou Královou a Konstantinosem Tsivosem, analyzuje osobní výpovědi pěti desítek pamětníků tří generací. Tato vůbec první kolektivní monografie na dané téma je svým pojetím a analýzou průkopnická. V historickém úvodu a dvanácti tematických studiích se zabývá jejich postoji k okupaci či občanské válce. Na základě rozhovorů poutavě přibližuje cestu do emigrace a osudy dětí, ale také proces integrace či snahu o zachování vlastní identity. Kniha se pohybuje nejen na poli historie, ale reflektuje rovněž, jak vnímá jednotlivec sebe sama, jakou roli přisuzuje sobě a svému okolí v dějinném procesu a jak své prožitky zasazuje do širšího společenského kontextu.

Nesplacená minulost
Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu
Králová Kateřina 286 stran
Karolinum, 2012 ISBN: 978-80-246-2010-7

Kniha Nesplacená minulost: řecko-německé vztahy ve stínu nacismu seznamuje čtenáře s doposud málo probádanou problematikou řecko-německých vztahů v období po druhé světové válce. Bohatě ilustrovaná historická studie přední české odbornice na moderní dějiny Řecka Kateřiny Králové je vůbec první ucelenou monografií na toto téma. Soustřeďuje se především na to, jakým způsobem se řecká společnost vypořádávala s dědictvím nacistické okupace, zvláště pak s otázkou potrestání válečných zločinů. Jednotlivá témata zkoumá v politické, socio-kulturní, ekonomické a právní rovině. Zdůrazňuje přitom, že i v tomto případě hrály klíčovou roli ekonomické zájmy. Dodnes probíhající soudní spory mezi řeckými oběťmi nacismu a spolkovou vládou rovněž ukazují, že téma zůstává i nadále živé. Přesahuje navíc dimenzi řecko-německých vztahů a ve své podstatě je aplikovatelné na zkušenosti ostatních států, jež byly obdobně postiženy nacistickou okupací.

Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty
Čeňková Jana 150 stran
Karolinum, 2012 ISBN: 978-80-246-1924-8

Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty se zabývá funkcí a koncepcemi čítanek ve výchovně vzdělávacích systémech v daném období. Sleduje tematické a žánrové proměny ve výběru literárních textů, proměny didaktické prezentace literatury a uvádí portréty významných autorů čítanek a metodik (F. L. Čelakovský, F. Pražák, F. Götz).

Závěrečná kapitola je věnována problematice kanonizace literatury a didaktické interpretaci vybraných kanonických čítankových textů (Toman a lesní panna Františka Ladislava Čelakovského, Dědova mísa Jana Nerudy, Babička Boženy Němcové).

Suverénní fondy
Teplý Petr - Ander Jan 104 stran
Karolinum, 2011 ISBN: 978-8024620237

Publikace se snaží poskytnout čtenáři informace o suverénních fondech (Sovereign Wealth Funds, SWF) jako rostoucím fenoménu na globálním finančním trhu včetně makroekonomických i mikroekonomických souvislostí. Analyzuje vznik, vývoj a současnou i budoucí úlohu SWF, zároveň diskutuje relevantní základní pojmy v této oblasti, neboť problematika SWF není v české literatuře de facto vůbec pokryta. Publikace je rozdělena do čtyř základních kapitol. V první kapitole se zaměřujeme na kvalitativní stránku SWF, uvádíme zde přehled literatury a vysvětlujeme základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá kvantitativní stránkou SWF a je v ní analyzován vývoj těchto fondů v posledních letech, a to včetně jejich vlivů na ekonomiku. Ve třetí kapitole se zabývá teoretickou otázkou resp. možností vzniku SWF v České republice. Čtvrtá kapitola shrnuje předcházející text a prezentuje hlavní závěry a doporučení, k nimž autoři dospívají.

Substance Use in a Comparative Perspective
Arnošt Veselý, Dagmar Dzúrová (Eds.) 274 stran
Karolinum, červen 2011 ISBN: 978-80-246-1891-3

Práce publikovaná v anglickém jazyce je věnována problematice užívání a zneužívání návykových látek ve vybraných postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Prezentuje data o užívání skupiny návykových látek (alkoholu, tabáku, drog) i srovnatelné údaje o zdravotních a sociálních důsledcích jejich užívání, umožňuje srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi na tomto poli a jejich vývojové trendy po roce 1989. Metodologický přístup autorů, založený na kvantitativní i kvalitativní analýze, činí z díla nejen autoritativní popis daného stavu v jednotlivých oblastech, ale i zdroj pro hlubší pochopení souvislostí užívání návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky v něm shrnuté tak mohou být podnětem pro další studijní a vědecké účely, v praxi pak pro oblast sociální a zdravotní politiky.

Poznávání budoucnosti jako výzva
Martin Potůček a kolektiv 154 stran
Karolinum, 2011 ISBN: 978-80-246-1897-5

Tato publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování a zároveň specifikuje možnosti a způsoby, jak tyto výzvy zvládat. Začíná vymezením prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem prognostické metodologie a metod. Odkazuje přitom na uplatňující se teorie a kritéria hodnocení. Rozebírá roli elit a veřejnosti v prognostické tvorbě, analyzuje podobu institucionálního rámce prognózování a pojednává i o výzvách globalizace. V závěru identifikuje klíčové meritorní výzvy budoucnosti pro českou společnost a český stát a formuluje řadu praktických doporučení pro sociální prognózování.

Současné metodologické otázky veřejné politiky
Martin Nekola a kolektiv 306 stran
Karolinum, 2011 ISBN: 978-80-246-1865-4

Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu aktérů veřejněpolitického procesu a jejich argumentačních strategií, jako jsou analýza diskurzu, analýza rámců nebo metoda Q. Obecnější výzkumné přístupy reprezentují kapitoly věnované veřejněpolitickému výzkumu, komparaci a případovým studiím. Druhá část publikace se zaměřuje na různé aspekty hodnocení dopadů politik. Reflektuje otázky spojené s uplatňováním metodik EIA a RIA v zahraničí i v České republice a představuje v prostředí české veřejné správy relativně neznámou metodu kontingentního hodnocení.

Národní parlamenty a kontrola evropských záležitostí: komparativní analýza
Jan Karlas 220 stran
Karolinum, 2011 ISBN: 978-80-246-1886-9

Kniha přináší v českém i mezinárodním kontextu první soustavné srovnání systémů národní parlamentní kontroly záležitostí EU, jež zahrnuje všech 27 současných členských států. Ukazuje, že silné kontrolní mechanismy záležitostí EU nejsou typické pouze pro severské země (Dánsko, Finsko, Švédsko), ale i pro většinu ?nových? středoevropských a východoevropských členských států. Studie současně předkládá zatím první rozsáhlejší teoreticky informované a metodologicky propracované vysvětlení rozdílů v síle kontrolních mechanismů v rozšířené EU. Dospívá k závěru, že za přítomností silné kontroly v uvedených zemích zpravidla stojí jejich relativně pozdní vstup do EU a hlubší institucionální vzory v domácích politických systémech. Dvě kapitoly studie obsahují i podrobný výklad kontrolních mechanismů dvanácti členských států, které můžeme považovat za případy silné kontroly.

Dějiny sociologie
Miloslav Petrusek a kolektiv 240 stran
Grada, 2011 ISBN: 978-80-247-3234-3

Knihu pod vedením, a za spoluautorství, prof. Petruska napsala skupina doktorandů Marta Svobodova, Jan Maršálek, Michal Kotík, Tomáš Holeček, Miroslav Paulíček a PhDr. Jan Balon, PhD.

Publikace podrobněji informuje o některých opomíjených osobnostech (např. o Sombartovi) pracuje s konkrétními ukázkami z děl jednotlivých myslitelů, a obsahuje také dva nestandardní dodatky – o vývoji sociologie v Polsku a v Rusku a o dějinách empirického výzkumu (od Queteleta po Lazarsfelda).

Společnost naší doby
Miloslav Petrusek, Jan Balon 156 stran
Academia, 2011 ISBN: 978-80-200-1965-3

Studie věnovaná vybraným rysům naší současné společnosti – historickým, sociálním, ekonomickým a kulturním tématům. Nejde o učebnici ani prognostickou studii – čtenář v knize najde řadu netradičních, či řidčeji se objevujících témat, která nicméně již dnes mnohé vypovídají o podobě budoucí společnosti (např. v časti věnované proměnám práce či tzv. karnevalové kultuře). Nesporným kladem esejů je vysoká jazyková kultura a pečlivě uváděné odkazy. Autoři umožňují čtenáři srovnat svůj pohled s citacemi z prací jiných autorů, aby tak dokumentovali ani ne tak zdroje svých úvah či rozdíly v přístupu k popisovaným jevům, jako spíše kontext, ve kterém své poznatky a závěry formulují.

Základy financí
Jan Černohorský, Petr Teplý 304 stran
GRADA, květen 2011 ISBN: 978-80-247-3669-3

Přednost knihy spočívá v komplexnosti teoretických a praktických poznatků z oblasti financí. Zahrnuje všechny oblasti financí, teoretické vysvětlení základních charakteristik a uvádí praktické implikace. Vysvětluje klíčové pojmy, jako jsou peníze, úroková míra, finanční trh a rizika. Kniha dále charakterizuje podstatné prvky každé oblasti financí, a to měny, bankovnictví, pojišťovnictví, podnikové finance, veřejné finance. Kniha slouží k uvedení do základních problematických okruhů a chápání souvislostí v rámci jednotlivých oblastí a financí jako celku a vytváří tak podklady pro hlubší studium. V rámci jednotlivých kapitol jsou uváděny praktické příklady ilustrující konkrétní problematiku, které čtenáře uvedou do praktických aspektů financí.

Výtvarné avantgardy 20. století
1900 - 1945
Anita Pelánová 146 stran
Karolinum, 2010 ISBN: 978-80-246-1783-1

Publikace se věnuje výbojům a reflexi uměleckých směrů 20. století. Oproti kunsthistorickým pojednáním přichází s novým pohledem na tematiku. Místo toho, aby se zabývala detailní analýzou jednotlivých uměleckých směrů, dívá se na dobu a její specifika pohledem malířů této epochy. Postihuje změny malířské optiky s ohledem na objevy a rozvoj přírodních věd, psychologie a noetiky. Odkazuje při tom na konkrétní vědecké objevy a jejich důsledky pro zdánlivě vzdálené problémy umění a výtvarného vidění světa. Termín "avantgarda" autorka nepojímá v obvyklém smyslu levicové revolty v uměleckém prostředí, ale jako to, co se v daném okamžiku na umělecké scéně jevilo coby nejvíce pokrokové a aktuální. Popisy jednotlivých uměleckých směrů jsou prokládány vybranými citáty z textů významných autorů a rozbory typických výtvarných děl s odkazy na internetové fototéky.

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy
Frič, Pavol a kol. 190 stran
Karolinum, 2010 ISBN: 978-80-246-1844-9

The publication views elites and the general public as actors of modernization processes within the Czech society. While individual authors apply their own perspectives on the ?catch-up modernization? (Habermas) in post-communist countries, the requirements the current stage of modernization places upon elites or the general public create a common ground for all texts. This means that the authors combine the institutional and normative approaches to studying elites in their texts. On one hand, they analyze quantitative data based on a positional definition of elites and, on the other hand, their analysis relies on the reputational definition of elites. Elite quality is seen as a relational phenomenon, arising out of elite relations with other elites or the general public. The source of analyzed data are parallel empirical surveys of representative samples of the Czech elites and general public. The juxtaposition of elite/public opinions, attitudes, and behavioral indicators upon the background of different theoretical concepts of elites and democracy forms the core of all chapters. The common methodological and conceptual framework is complemented by a more-or-less explicit effort of all authors to address the issue of democratic stability in a post-communist society like the Czech Republic.

Kapitoly o bezpečnosti
M. Balabán, L. Stejskal a kolektiv 484 stran
Karolinum 2010 ISBN: 978-80-246-1863-0

Monografie "Kapitoly o bezpečnosti" pojednává o struktuře a vzájemných vazbách bezpečnostního systému České republiky v širším rámci tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Tomu odpovídá i obsah publikace, která je rozdělena do pěti vzájemně provázaných kapitol: "Bezpečnost - hrozby - rizika", "Bezpečnost ČR - legislativní a ekonomický kontext", "Bezpečnostní systém ČR a jeho hlavní komponenty", "Mezinárodní zajištění bezpečnosti České republiky", "Prognóza politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025". Součástí monografie je i přílohová část o legislativním zakotvení bezpečnostní politiky ČR a struktuře bezpečnostního systému ČR.