Výsledky přijímacího řízení 2014/2015
Uchazeči
Často se ptáte
Výsledky přijímacího řízení 2014/2015
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Body pro přijetí u bakalářských oborů:

Marketingová komunikace a public relations - hranice pro přijetí od 100 bodů

Žurnalistika - hranice pro přijetí od 98 bodů

Českoněmecká studia od 79 bodů získáných ve 2.kole

Mezinárodní teritoriální studia od 86 bodů získáných ve 2.kole

Sociologie a sociální politika: od 30 bodů získáných ve 2. kole

Politologie a mezinárodní vztahy: od 20 bodů získáných ve 2. kole

Percentily pro přijetí u bakalářských oborů:

Ekonomie a finance: od percentilu 80

Mediální studia: od percentilu 69

Sociologie a sociální antropologie: od percentilu 76

Pruměrné pořadí, do kterého byl uchazeč přijat

Soudobé dějiny-kombinované studium:  do 44,5. místa

Teritoriální studia-kombinované studium:  do 72. místa

Navazující magisterské obory - body pro přijetí:

Ekonomie - hranice pro přijetí je 48 bodů

Mezinárodní vztahy - hranice pro přijetí 117 bodů

Americká studia - hranice pro přijetí 110 bodů

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia - hranice pro přijetí 100 bodů

Evropská studia - hranice pro přijetí 112 bodů

Německá a rakouská studia - hranice pro přijetí 100 bodů

Západoevropská studia - hranice pro přijetí 100 bodů

Politologie: hranice pro přijetí je 75 bodů

Sociologie: hranice pro přijetí je 72 bodů

Mediální studia (kombinované studium): hranice pro přijetí 61 bodů

Mediální studia (prezenční studium): hranice pro přijetí 56 bodů

Žurnalistika: hranice pro přijetí 65 bodů

Veřejná a sociální politika - prezenční studium: hranice pro přijetí 84 bodů 

Veřejná a sociální politika - kombinované studium: hranice pro přijetí 70 bodů

Výsledky přijímacího řízení 2014/2015

Body pro přijetí u bakalářských oborů:

Marketingová komunikace a public relations - hranice pro přijetí od 100 bodů

Žurnalistika - hranice pro přijetí od 98 bodů

Českoněmecká studia od 79 bodů získáných ve 2.kole

Mezinárodní teritoriální studia od 86 bodů získáných ve 2.kole

Sociologie a sociální politika: od 30 bodů získáných ve 2. kole

Politologie a mezinárodní vztahy: od 20 bodů získáných ve 2. kole

Percentily pro přijetí u bakalářských oborů:

Ekonomie a finance: od percentilu 80

Mediální studia: od percentilu 69

Sociologie a sociální antropologie: od percentilu 76

Pruměrné pořadí, do kterého byl uchazeč přijat

Soudobé dějiny-kombinované studium:  do 44,5. místa

Teritoriální studia-kombinované studium:  do 72. místa

Navazující magisterské obory - body pro přijetí:

Ekonomie - hranice pro přijetí je 48 bodů

Mezinárodní vztahy - hranice pro přijetí 117 bodů

Americká studia - hranice pro přijetí 110 bodů

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia - hranice pro přijetí 100 bodů

Evropská studia - hranice pro přijetí 112 bodů

Německá a rakouská studia - hranice pro přijetí 100 bodů

Západoevropská studia - hranice pro přijetí 100 bodů

Politologie: hranice pro přijetí je 75 bodů

Sociologie: hranice pro přijetí je 72 bodů

Mediální studia (kombinované studium): hranice pro přijetí 61 bodů

Mediální studia (prezenční studium): hranice pro přijetí 56 bodů

Žurnalistika: hranice pro přijetí 65 bodů

Veřejná a sociální politika - prezenční studium: hranice pro přijetí 84 bodů 

Veřejná a sociální politika - kombinované studium: hranice pro přijetí 70 bodů