Univerzita Karlova ocenila kampaň proti kouření v restauracích
Média
Tiskové zprávy a vyjádření
Univerzita Karlova ocenila kampaň proti kouření v restauracích
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Praha, 7. dubna 2014

Univerzita Karlova ocenila kampaň proti kouření v restauracích


První ročník Ceny Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy získal projekt „Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí“ Fakulty sociálních věd UK.


Více než dvouleté úsilí studentů oboru Marketingová komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) pod vedením vedoucí katedry PhDr. Denisy Kasl Kollmannové, Ph.D. a výzkumné agentury Ipsos podstatně změnilo veřejnou diskusi a postoj médií k zákazu kouření v restauracích. Kampaň vycházela z reprezentativního výzkumu (8 488 respondentů), který přesvědčivě vyvrátil dosud panující názor, že většina populace nepodporuje zákaz kouření v restauracích, a že by zákaz byl katastrofou pro provozovatele restaurací. Kampaň měla tři vlny: prezentace prvního výzkumu v květnu 2012, komunikace a jednání s Ministerstvem zdravotnictví v srpnu 2012 a prezentace druhé vlny výzkumu v březnu 2013. Celkem kampaň přinesla více než 500 mediálních výstupů. Projekt zpracovávaly obě instituce a všichni zúčastnění pro bono. Univerzita Karlova se tímto projektem profilovala jako leader v otázkách lepšího vývoje české společnosti, Ipsos provedl výzkum v rámci své společenské odpovědnosti.


„Chtěli jsme zjistit, jaký je postoj Čechů ke kouření v době, kdy celá Evropská unie podporuje zákaz kouření v restauracích a Česká republika zůstává nečinná. Výzkum odhalil, že 78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích. Stejně podstatné je i zjištění, že skoro třetina mladých lidí by nezačala kouřit, kdyby zákaz platil.,“ říká Miroslav Slíž, vedoucí studentského týmu, který převzal Cenu Miloslava Petruska společně se studentkou Sabinou Bergerovou a vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations na FSV UK, PhDr. Denisou Kasl Kollmannovou, PhD.


„Studenti při komunikaci prosazující sociální změnu skvěle předvedli, co se naučili v oblastech public relations, public affairs a komunikace s médii, které vyučujeme na Katedře marketingové komunikace a public relations na FSV U

Více o samotném výzkumu se dozvíte na www.mkpr.cz/vyzkumkoureni


Kontakt:

PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D

Vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

GSM: 777 197 910

kollmannova@fsv.cuni.cz


Miroslav Slíž

Student 3. ročníku Marketingové komunikace a public relations na FSV UK

GSM: 776157789

Mirek.Sliz@email.cz

Univerzita Karlova ocenila kampaň proti kouření v restauracíchPraha, 7. dubna 2014

Univerzita Karlova ocenila kampaň proti kouření v restauracích


První ročník Ceny Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy získal projekt „Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí“ Fakulty sociálních věd UK.


Více než dvouleté úsilí studentů oboru Marketingová komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) pod vedením vedoucí katedry PhDr. Denisy Kasl Kollmannové, Ph.D. a výzkumné agentury Ipsos podstatně změnilo veřejnou diskusi a postoj médií k zákazu kouření v restauracích. Kampaň vycházela z reprezentativního výzkumu (8 488 respondentů), který přesvědčivě vyvrátil dosud panující názor, že většina populace nepodporuje zákaz kouření v restauracích, a že by zákaz byl katastrofou pro provozovatele restaurací. Kampaň měla tři vlny: prezentace prvního výzkumu v květnu 2012, komunikace a jednání s Ministerstvem zdravotnictví v srpnu 2012 a prezentace druhé vlny výzkumu v březnu 2013. Celkem kampaň přinesla více než 500 mediálních výstupů. Projekt zpracovávaly obě instituce a všichni zúčastnění pro bono. Univerzita Karlova se tímto projektem profilovala jako leader v otázkách lepšího vývoje české společnosti, Ipsos provedl výzkum v rámci své společenské odpovědnosti.


„Chtěli jsme zjistit, jaký je postoj Čechů ke kouření v době, kdy celá Evropská unie podporuje zákaz kouření v restauracích a Česká republika zůstává nečinná. Výzkum odhalil, že 78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích. Stejně podstatné je i zjištění, že skoro třetina mladých lidí by nezačala kouřit, kdyby zákaz platil.,“ říká Miroslav Slíž, vedoucí studentského týmu, který převzal Cenu Miloslava Petruska společně se studentkou Sabinou Bergerovou a vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations na FSV UK, PhDr. Denisou Kasl Kollmannovou, PhD.


„Studenti při komunikaci prosazující sociální změnu skvěle předvedli, co se naučili v oblastech public relations, public affairs a komunikace s médii, které vyučujeme na Katedře marketingové komunikace a public relations na FSV U

Více o samotném výzkumu se dozvíte na www.mkpr.cz/vyzkumkoureni


Kontakt:

PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D

Vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

GSM: 777 197 910

kollmannova@fsv.cuni.cz


Miroslav Slíž

Student 3. ročníku Marketingové komunikace a public relations na FSV UK

GSM: 776157789

Mirek.Sliz@email.cz