Vyjádření FSV UK k dražbě domu na Smetanově nábřeží 334/4
Média
Tiskové zprávy a vyjádření
Vyjádření FSV UK k dražbě domu na Smetanově nábřeží 334/4
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) upozorňuje na okolnosti prodeje domu Smetanovo nábřeží 334/4, který v dubnu 2013 poškodil výbuch plynu. Univerzita Karlova garantovala, že dům koupí spolu s Akademií múzických umění za cenu určenou aktuálním znaleckým posudkem (dále odhadní cena), opraví jej a bude využívat pro výukové a výzkumné účely. Správce nemovitosti, státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP), se bohužel rozhodl ji prodat v dražbě, které se UK kvůli zákonným omezením nemůže účastnit. Dům tak získal neznámý soukromý investor prakticky za tutéž cenu, kterou nabízela UK. Náklady na dražbu nejsou známy, i kdyby ale byly nulové, ŘLP by proti nabídce UK „vylepšilo" svůj „zisk" o bizarních 0,048%.

Uvedenou situaci FSV UK vnímá tak, že stát prostřednictvím ŘLP dokázal najít cestu, jak státní majetek neprodat veřejné instituci, která o něj měla zájem, ale za tutéž cenu jej poslat do soukromých rukou. FSV UK tímto vyzývá ŘLP, aby odtajnilo kupce a ujistilo, že s budovou bude naloženo v souladu s veřejným zájmem – především, že kupní smlouva zajistí, aby budova nebyla stržena. FSV UK dále připomíná, že UK a AMU byly a zůstávají zárukou nekomerčního využití objektu a významnou obranou proti majetkové spekulaci, která může lokalitu dlouhodobě znehodnotit.

Vyjádření FSV UK k dražbě domu na Smetanově nábřeží 334/4Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) upozorňuje na okolnosti prodeje domu Smetanovo nábřeží 334/4, který v dubnu 2013 poškodil výbuch plynu. Univerzita Karlova garantovala, že dům koupí spolu s Akademií múzických umění za cenu určenou aktuálním znaleckým posudkem (dále odhadní cena), opraví jej a bude využívat pro výukové a výzkumné účely. Správce nemovitosti, státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP), se bohužel rozhodl ji prodat v dražbě, které se UK kvůli zákonným omezením nemůže účastnit. Dům tak získal neznámý soukromý investor prakticky za tutéž cenu, kterou nabízela UK. Náklady na dražbu nejsou známy, i kdyby ale byly nulové, ŘLP by proti nabídce UK „vylepšilo" svůj „zisk" o bizarních 0,048%.

Uvedenou situaci FSV UK vnímá tak, že stát prostřednictvím ŘLP dokázal najít cestu, jak státní majetek neprodat veřejné instituci, která o něj měla zájem, ale za tutéž cenu jej poslat do soukromých rukou. FSV UK tímto vyzývá ŘLP, aby odtajnilo kupce a ujistilo, že s budovou bude naloženo v souladu s veřejným zájmem – především, že kupní smlouva zajistí, aby budova nebyla stržena. FSV UK dále připomíná, že UK a AMU byly a zůstávají zárukou nekomerčního využití objektu a významnou obranou proti majetkové spekulaci, která může lokalitu dlouhodobě znehodnotit.