Stanovisko rektora UK - prodej domu na Smetanově nábřeží 334/4
Média
Tiskové zprávy a vyjádření
Stanovisko rektora UK - prodej domu na Smetanově nábřeží 334/4
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

"Vzhledem k včerejšímu prohlášení ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci prodeje domu na adrese Smetanovo nábřeží 334/4 považuji za nutné znovu veřejně upozornit, že zájem Univerzity Karlovy a Akademie múzických umění o koupi domu stále trvá a v současné době neuvažujeme o alternativě, že bychom si budovu od nového majitele pronajímali. Svůj dlouhodobý zájem o koupi budovy jsme v minulosti prokazatelně deklarovali jak Řízení letového provozu, tak ministrovi dopravy i ministrovi školství.

Záměr prodat objekt UK a AMU má plnou podporu ministra školství Marcela Chládka, který se spolu s oběma vysokými školami o tuto záležitost osobně zasazuje. Je nezpochybnitelné, že UK a AMU byly a stále jsou zárukou nekomerčního využití objektu. Centrum Prahy a studenti by získali ojedinělý prostor, který by mohl vytvořit studentský minikampus a nenásilně tak propojit studenty nejen napříč fakultami, ale i univerzitami.

Aktuální návrh ministra dopravy považuji za nešťastný, neboť je obecně známo, že ten, kdo si objekt pronajímá, do něj nemůže zásadně investovat veřejné či státní prostředky. Upozorňuji opětovně na to, že se státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP) rozhodl objekt prodat v dražbě, kdy se konečná cena liší od ceny ze znaleckého posudku pouze o 101 tisíc korun, a dosud – ani ŘLP či ministerstvo dopravy – nezveřejnil subjekt a jeho vlastnickou strukturu, který má objekt nabýt. Takovéto jednání budí určité pochybnosti. Navíc nám nejsou známy úmysly a plány nového vlastníka.

Na závěr prohlašuji, že jsem připraven nabídnout ze svých vlastních osobních finančních prostředků onu částku 101 tisíc korun, aby stát v žádném případě netratil."


Praha, 4. dubna 2014


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity KarlovyStanovisko rektora UK - prodej domu na Smetanově nábřeží 334/4

"Vzhledem k včerejšímu prohlášení ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci prodeje domu na adrese Smetanovo nábřeží 334/4 považuji za nutné znovu veřejně upozornit, že zájem Univerzity Karlovy a Akademie múzických umění o koupi domu stále trvá a v současné době neuvažujeme o alternativě, že bychom si budovu od nového majitele pronajímali. Svůj dlouhodobý zájem o koupi budovy jsme v minulosti prokazatelně deklarovali jak Řízení letového provozu, tak ministrovi dopravy i ministrovi školství.

Záměr prodat objekt UK a AMU má plnou podporu ministra školství Marcela Chládka, který se spolu s oběma vysokými školami o tuto záležitost osobně zasazuje. Je nezpochybnitelné, že UK a AMU byly a stále jsou zárukou nekomerčního využití objektu. Centrum Prahy a studenti by získali ojedinělý prostor, který by mohl vytvořit studentský minikampus a nenásilně tak propojit studenty nejen napříč fakultami, ale i univerzitami.

Aktuální návrh ministra dopravy považuji za nešťastný, neboť je obecně známo, že ten, kdo si objekt pronajímá, do něj nemůže zásadně investovat veřejné či státní prostředky. Upozorňuji opětovně na to, že se státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP) rozhodl objekt prodat v dražbě, kdy se konečná cena liší od ceny ze znaleckého posudku pouze o 101 tisíc korun, a dosud – ani ŘLP či ministerstvo dopravy – nezveřejnil subjekt a jeho vlastnickou strukturu, který má objekt nabýt. Takovéto jednání budí určité pochybnosti. Navíc nám nejsou známy úmysly a plány nového vlastníka.

Na závěr prohlašuji, že jsem připraven nabídnout ze svých vlastních osobních finančních prostředků onu částku 101 tisíc korun, aby stát v žádném případě netratil."


Praha, 4. dubna 2014


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy