Magisterské obory
Uchazeči
Podrobné informace
Magisterské obory
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Prezenční (denní) studium:

                                                                                                    

Kombinované (dálkové) studium:                                                                                                  

Navazující magisterské studium na FSV UK

Navazující magisterské obory jsou na rozdíl od bakalářských oborů užší (například se studuje odděleně politologie a mezinárodní vztahy) případně specializované na zvláštní problematiku (kromě mezinárodních vztahů je možné studovat též bezpečnostní studia orientovaná na mezinárodní otázky).

Kromě prezenčního studia navazujících magisterských oborů se na FSV UK nabízí též studium v kombinované formě (Mediální studia, Veřejná a sociální politika, Středoevropská komparativní studia) a také studium v anglických programech, které jsou placené (v současnosti nabízí FSV již 13 takových programů).

I v navazujícím magisterském studiu v českých programech je kladen důraz na výuku v cizím jazyce a mnoho přednášek či seminářů je vedeno v anglickém případně německém či francouzském jazyce. Studenti mají navíc pestré možnosti k výjezdům do zahraničí (skrze Erasmus i mezifakultní/meziuniverzitní dohody).

V rámci navazujícího magisterského studia jsou dva hlavní, na první pohled neslučitelné, cíle: využití znalostí a dovedností odborníků z praxe a hlubší teoretická průprava. Mnohé přednášky jsou vedeny odborníky z praxe (státních úřadů, soukromých firem), naopak přednášky kmenových pracovníků fakulty jsou zpravidla poměrně teoretické a připravují studenty na studium v doktorských studijních programech.

Studenti navazujícího magisterského studia se také zapojují do výzkumných projektů s pracovníky fakulty. Jde o zapojení do výzkumných kolokvií, grantových projektů vč. možnosti podávat samostatné žádosti o prostředky z Grantové agentury UK. Platí, že nejlepší magisterští studenti již před získáním diplomu publikují články v odborných časopisech nebo kapitoly v odborných knihách.

Magisterské oboryPrezenční (denní) studium:

                                                                                                    

Kombinované (dálkové) studium:                                                                                                  

Navazující magisterské studium na FSV UK

Navazující magisterské obory jsou na rozdíl od bakalářských oborů užší (například se studuje odděleně politologie a mezinárodní vztahy) případně specializované na zvláštní problematiku (kromě mezinárodních vztahů je možné studovat též bezpečnostní studia orientovaná na mezinárodní otázky).

Kromě prezenčního studia navazujících magisterských oborů se na FSV UK nabízí též studium v kombinované formě (Mediální studia, Veřejná a sociální politika, Středoevropská komparativní studia) a také studium v anglických programech, které jsou placené (v současnosti nabízí FSV již 13 takových programů).

I v navazujícím magisterském studiu v českých programech je kladen důraz na výuku v cizím jazyce a mnoho přednášek či seminářů je vedeno v anglickém případně německém či francouzském jazyce. Studenti mají navíc pestré možnosti k výjezdům do zahraničí (skrze Erasmus i mezifakultní/meziuniverzitní dohody).

V rámci navazujícího magisterského studia jsou dva hlavní, na první pohled neslučitelné, cíle: využití znalostí a dovedností odborníků z praxe a hlubší teoretická průprava. Mnohé přednášky jsou vedeny odborníky z praxe (státních úřadů, soukromých firem), naopak přednášky kmenových pracovníků fakulty jsou zpravidla poměrně teoretické a připravují studenty na studium v doktorských studijních programech.

Studenti navazujícího magisterského studia se také zapojují do výzkumných projektů s pracovníky fakulty. Jde o zapojení do výzkumných kolokvií, grantových projektů vč. možnosti podávat samostatné žádosti o prostředky z Grantové agentury UK. Platí, že nejlepší magisterští studenti již před získáním diplomu publikují články v odborných časopisech nebo kapitoly v odborných knihách.