Proč studovat na FSV UK?
Uchazeči
Základní informace
Proč studovat na FSV UK?
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Deset dobrých důvodů, proč studovat na FSV UK:


 1. Získáte vysoce kvalitní vzdělání, které znamená jistou konkurenční výhodu na trhu práce.

 2. Seznámíte se s významnými osobnostmi akademického a veřejného života.

 3. Budete mít možnost vybrat si z široké nabídky volitelných přednášek a seminářů – vyučovaných nejenom v českém, ale i v anglickém, německém, francouzském, španělském nebo ruském jazyce!

 4. Stanete se součástí mladého a tvůrčího akademického kolektivu.

 5. Budete mít možnost zapojit se do různých vědeckých, sportovních, kulturních aktivit!

 6. Budete mít přístup do fakultních knihoven a k bohaté nabídce elektronických databází.

 7. Studovat budete v moderně vybavených učebnách.

 8. Užijete si hlavní město!

 9. Budete mít možnost část studia strávit v zahraničí, na partnerských univerzitách v Evropské unii i mimo ni. Nebo můžete celé studium absolvovat v anglickém jazyce!

 10. Můžete získat praxi již během studia. Partnery FSV UK jsou například Česká centra, Knihovna Václava Havla a Člověk v tísni. Tyto i další společnosti nabízejí našim studentům stáže a pracovní nabídky.Proč studovat na FSV UK?

Deset dobrých důvodů, proč studovat na FSV UK:


 1. Získáte vysoce kvalitní vzdělání, které znamená jistou konkurenční výhodu na trhu práce.

 2. Seznámíte se s významnými osobnostmi akademického a veřejného života.

 3. Budete mít možnost vybrat si z široké nabídky volitelných přednášek a seminářů – vyučovaných nejenom v českém, ale i v anglickém, německém, francouzském, španělském nebo ruském jazyce!

 4. Stanete se součástí mladého a tvůrčího akademického kolektivu.

 5. Budete mít možnost zapojit se do různých vědeckých, sportovních, kulturních aktivit!

 6. Budete mít přístup do fakultních knihoven a k bohaté nabídce elektronických databází.

 7. Studovat budete v moderně vybavených učebnách.

 8. Užijete si hlavní město!

 9. Budete mít možnost část studia strávit v zahraničí, na partnerských univerzitách v Evropské unii i mimo ni. Nebo můžete celé studium absolvovat v anglickém jazyce!

 10. Můžete získat praxi již během studia. Partnery FSV UK jsou například Česká centra, Knihovna Václava Havla a Člověk v tísni. Tyto i další společnosti nabízejí našim studentům stáže a pracovní nabídky.