Sociologie
Instituty FSV UK
Sociologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Na Institutu sociologických studií (ISS) FSV UK se studenti učí poznatkům a dovednostem ve třech spřízněných oborech: sociologii, sociální antropologii a veřejné a sociální politice. V rámci svého studia se věnují celé řadě témat a otázek, například tomu, jaká je povaha současné společnosti, jak se vytváří veřejná politika a veřejná správa v ČR, jaký je vývoj sociální politiky a občanského (neziskového) sektoru; učí se o významných postavách světové sociologie a sociologického výzkumu, sociologické teorii, metodologii empirických výzkumů, výzkumech postojů a veřejného mínění a podobně. Získané znalosti si dále rozšiřují a prohlubují v oblastech jako je sociální antropologie, ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie, sociologie sociálních identit a každodennosti.


Součástí studia jsou praktická cvičení a semináře, ve kterých si studenti osvojují rozmanité techniky sběru, zpracování, analýzy a interpretace sociologických dat nebo diskutují o teoretických otázkách studia společnosti. Studenti se též mohou zaměřit na analýzu a možná řešení různých sociálních problémů, např. v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví nebo rodinné politiky.


Kontakty

Adresa: U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice

E-mail: sekretariat-iss@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 251 080 216

Webové stránky institutu: iss.fsv.cuni.cz

Ředitel:  doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Studijní referentka: Ing. Jana Háková, Hollar, místost č. 219, 222 112 239,

Studentská samospráva: SISS


Studijní obory

Bakalářské studijní obory:

- SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Bc., prezenční, 3 roky)

- SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE (Bc., prezenční, 3 roky)

- POLITOLOGIE A VEŘEJNÁ POLITIKA (Bc., prezenční, 3 roky)


Magisterské studijní obory:

-  SOCIOLOGIE (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

-  VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Mgr. *, prezenční i kombinované, 2 roky)

* po složení rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.


Doktorské studijní obory:

- SOCIOLOGIE (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

- VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)Absolventi

Absolventi Institutu sociologických studií nacházejí uplatnění nejen na vysokých školách, výzkumných ústavech, ale i v agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění a komunikací s veřejností či jako analytici a konzultanti veřejné a sociální politiky v nejvyšších úrovních veřejné správy nebo různých poradenských, nadnárodních společnostech a zahraničních institucích.

SociologieNa Institutu sociologických studií (ISS) FSV UK se studenti učí poznatkům a dovednostem ve třech spřízněných oborech: sociologii, sociální antropologii a veřejné a sociální politice. V rámci svého studia se věnují celé řadě témat a otázek, například tomu, jaká je povaha současné společnosti, jak se vytváří veřejná politika a veřejná správa v ČR, jaký je vývoj sociální politiky a občanského (neziskového) sektoru; učí se o významných postavách světové sociologie a sociologického výzkumu, sociologické teorii, metodologii empirických výzkumů, výzkumech postojů a veřejného mínění a podobně. Získané znalosti si dále rozšiřují a prohlubují v oblastech jako je sociální antropologie, ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie, sociologie sociálních identit a každodennosti.


Součástí studia jsou praktická cvičení a semináře, ve kterých si studenti osvojují rozmanité techniky sběru, zpracování, analýzy a interpretace sociologických dat nebo diskutují o teoretických otázkách studia společnosti. Studenti se též mohou zaměřit na analýzu a možná řešení různých sociálních problémů, např. v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví nebo rodinné politiky.


Kontakty

Adresa: U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice

E-mail: sekretariat-iss@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 251 080 216

Webové stránky institutu: iss.fsv.cuni.cz

Ředitel:  doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Studijní referentka: Ing. Jana Háková, Hollar, místost č. 219, 222 112 239,

Studentská samospráva: SISS


Studijní obory

Bakalářské studijní obory:

- SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Bc., prezenční, 3 roky)

- SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE (Bc., prezenční, 3 roky)

- POLITOLOGIE A VEŘEJNÁ POLITIKA (Bc., prezenční, 3 roky)


Magisterské studijní obory:

-  SOCIOLOGIE (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

-  VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Mgr. *, prezenční i kombinované, 2 roky)

* po složení rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.


Doktorské studijní obory:

- SOCIOLOGIE (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

- VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)Absolventi

Absolventi Institutu sociologických studií nacházejí uplatnění nejen na vysokých školách, výzkumných ústavech, ale i v agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění a komunikací s veřejností či jako analytici a konzultanti veřejné a sociální politiky v nejvyšších úrovních veřejné správy nebo různých poradenských, nadnárodních společnostech a zahraničních institucích.