Politologie
Instituty FSV UK
Politologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Institut politologických studií (IPS) vznikl v roce 1993 jako pracoviště zastřešující politologická studia na Fakultě sociálních věd. IPS rozvíjí vědeckou činnost v politologii a mezinárodních vztazích, zvláště se zaměřením na obecnou politologii, politickou filosofii, komparativní politologii, politickou geografii a geopolitiku; na obecnou problematiku a teorii mezinárodních vztahů, dějiny mezinárodních vztahů a na otázky současného vývoje Evropy a proces evropské integrace.

Kontakty

Adresa: U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.: +420 251 080 214

Webové stránky institutu: ips.fsv.cuni.cz


Ředitel:  PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Studijní referentka: Ivana Kabátková, místost č. 220 (Hollar), 222 112 234,

Politologický klub FSV UK: www.pkfsvuk.cz, info@pkfsvuk.cz

Studijní obory

Bakalářské studijní obory:

- POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY (Bc., prezenční, 3 roky)

- POLITOLOGIE A VEŘEJNÁ POLITIKA (Bc., prezenční, 3 roky)


Magisterské studijní obory:

- POLITOLOGIE (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- MEZINÁRODNÍ VZTAHY (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- BEZPEČNOSTNÍ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- GEOPOLITICAL STUDIES (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, studium za úhradu)

- INTERNATIONAL ECONOMIC AND POLITICAL STUDIES (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, studium za úhradu)

* po složení rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.


Doktorské studijní obory:

- POLITOLOGIE (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

- MEZINÁRODNÍ VZTAHY (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

Absolventi

Absolventi Institutu politologických studií se mohou uplatnit v diplomacii (předně v institucích na úrovni Evropské unie), ve veřejné správě, ve vládních i nevládních organizacích (mluvčí ministerstev či různých institucí) či jako komentátoři v médiích a političtí analytici zaměřující se jak na problematiku domácí, tak mezinárodní politiky.


PolitologieInstitut politologických studií (IPS) vznikl v roce 1993 jako pracoviště zastřešující politologická studia na Fakultě sociálních věd. IPS rozvíjí vědeckou činnost v politologii a mezinárodních vztazích, zvláště se zaměřením na obecnou politologii, politickou filosofii, komparativní politologii, politickou geografii a geopolitiku; na obecnou problematiku a teorii mezinárodních vztahů, dějiny mezinárodních vztahů a na otázky současného vývoje Evropy a proces evropské integrace.

Kontakty

Adresa: U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.: +420 251 080 214

Webové stránky institutu: ips.fsv.cuni.cz


Ředitel:  PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Studijní referentka: Ivana Kabátková, místost č. 220 (Hollar), 222 112 234,

Politologický klub FSV UK: www.pkfsvuk.cz, info@pkfsvuk.cz

Studijní obory

Bakalářské studijní obory:

- POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY (Bc., prezenční, 3 roky)

- POLITOLOGIE A VEŘEJNÁ POLITIKA (Bc., prezenční, 3 roky)


Magisterské studijní obory:

- POLITOLOGIE (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- MEZINÁRODNÍ VZTAHY (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- BEZPEČNOSTNÍ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- GEOPOLITICAL STUDIES (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, studium za úhradu)

- INTERNATIONAL ECONOMIC AND POLITICAL STUDIES (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, studium za úhradu)

* po složení rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.


Doktorské studijní obory:

- POLITOLOGIE (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

- MEZINÁRODNÍ VZTAHY (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

Absolventi

Absolventi Institutu politologických studií se mohou uplatnit v diplomacii (předně v institucích na úrovni Evropské unie), ve veřejné správě, ve vládních i nevládních organizacích (mluvčí ministerstev či různých institucí) či jako komentátoři v médiích a političtí analytici zaměřující se jak na problematiku domácí, tak mezinárodní politiky.