Teritoriální studia
Instituty FSV UK
Teritoriální studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Studijní obory Institutu mezinárodních studií (IMS) se zabývají politickými, kulturně historickými, ekonomickými, právními a společenskými aspekty vývoje teritorií ovlivňujících postavení České republiky v současném světě. Severní Amerika, západní Evropa, německy mluvící země, středovýchodní Evropa, Balkán a postsovětský prostor představují v tomto smyslu hlavní náplň studia na IMS. Mezinárodní váhu IMS dokládá skutečnost, že od roku 2007 provozuje v rámci prestižního programu Erasmus Mundus a v součinnosti s University College London magisterský obor International Master in Economy, State and Society. V roce 2008 otevřel IMS FSV UK ve spolupráci s řezenskou univerzitou bakalářský obor Česko-německá studia.


Mezi renomované zahraniční partnery IMS patří např. Oxford University, London School of Economics and Political Science, Science Po Paris a řada dalších evropských i zámořských univerzit. Výsledkem mimořádně bohaté mezinárodní spolupráce je fakt, že studenti každý semestr vyjíždějí na desítky studijních pobytů na partnerské univerzity v Evropě i mimo ni.

Kontakty

Adresa: U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice

E-mail: ims@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 251 080 250

Webové stránky institutu: ims.fsv.cuni.cz

Ředitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Studijní referentka: Jana Vokatá, místost č. 211 (Hollar), 222 112 238,

Studentská samospráva: SIMS

Studijní obory

Bakalářské studijní obory:


- ČESKO-NĚMECKÁ STUDIA/DEUTSCH-TSCHECHISCHE STUDIEN (Bc., prezenční, 3 roky, současně v češtině a němčině)

- MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA (Bc., prezenční, 3 roky)

- SOUDOBÉ DĚJINY (Bc., kombinované, 3 roky)

- TERITORIÁLNÍ STUDIA (Bc., kombinované, 3 roky)


Magisterské studijní obory:


- AMERICKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- EVROPSKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- NĚMECKÁ A RAKOUSKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- RUSKÁ A VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- ZÁPADOEVROPSKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- BALKÁNSKÁ, EUROASIJSKÁ A STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (Mgr.*, prezenční, 2 roky)

- BALKAN, EURASIAN AND CENTRAL EUROPEAN STUDIES (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, za úhradu)

- CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN STUDIES/INTERNATIONAL MASTER IN ECONOMY, STATE AND SOCIETY (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, za úhradu)

- TRANSATLANTIC STUDIES (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, za úhradu)

* po vykonání rigorozní zkoušky je možné získat titul PhDr.


Doktorské studijní obory:

- MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

- MODERNÍ DĚJINY (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)


Absolventi

Naši absolventi disponují kvalifikovanou schopností analýzy a interpretace založenou na rozsáhlé a hluboké znalosti studovaných teritorií. Uplatňují se jako analytici a poradci v mezinárodních odděleních vládních a nevládních institucí a privátních společností, např. na Ministerstvu zahraničních věcí, Kanceláři prezidenta ČR, Evropské komisi, OBSE, nadaci Člověk v tísni nebo v Asociaci pro mezinárodní otázky. Absolventi IMS pracují rovněž jako komentátoři politického, hospodářského a kulturního vývoje zahraničních zemí, mj. v České televizi, ČTK, Lidových novinách; řada z nich však také pokračuje v akademické kariéře na Univerzitě Karlově i mimo ni.

Teritoriální studiaStudijní obory Institutu mezinárodních studií (IMS) se zabývají politickými, kulturně historickými, ekonomickými, právními a společenskými aspekty vývoje teritorií ovlivňujících postavení České republiky v současném světě. Severní Amerika, západní Evropa, německy mluvící země, středovýchodní Evropa, Balkán a postsovětský prostor představují v tomto smyslu hlavní náplň studia na IMS. Mezinárodní váhu IMS dokládá skutečnost, že od roku 2007 provozuje v rámci prestižního programu Erasmus Mundus a v součinnosti s University College London magisterský obor International Master in Economy, State and Society. V roce 2008 otevřel IMS FSV UK ve spolupráci s řezenskou univerzitou bakalářský obor Česko-německá studia.


Mezi renomované zahraniční partnery IMS patří např. Oxford University, London School of Economics and Political Science, Science Po Paris a řada dalších evropských i zámořských univerzit. Výsledkem mimořádně bohaté mezinárodní spolupráce je fakt, že studenti každý semestr vyjíždějí na desítky studijních pobytů na partnerské univerzity v Evropě i mimo ni.

Kontakty

Adresa: U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice

E-mail: ims@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 251 080 250

Webové stránky institutu: ims.fsv.cuni.cz

Ředitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Studijní referentka: Jana Vokatá, místost č. 211 (Hollar), 222 112 238,

Studentská samospráva: SIMS

Studijní obory

Bakalářské studijní obory:


- ČESKO-NĚMECKÁ STUDIA/DEUTSCH-TSCHECHISCHE STUDIEN (Bc., prezenční, 3 roky, současně v češtině a němčině)

- MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA (Bc., prezenční, 3 roky)

- SOUDOBÉ DĚJINY (Bc., kombinované, 3 roky)

- TERITORIÁLNÍ STUDIA (Bc., kombinované, 3 roky)


Magisterské studijní obory:


- AMERICKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- EVROPSKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- NĚMECKÁ A RAKOUSKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- RUSKÁ A VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- ZÁPADOEVROPSKÁ STUDIA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

- BALKÁNSKÁ, EUROASIJSKÁ A STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (Mgr.*, prezenční, 2 roky)

- BALKAN, EURASIAN AND CENTRAL EUROPEAN STUDIES (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, za úhradu)

- CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN STUDIES/INTERNATIONAL MASTER IN ECONOMY, STATE AND SOCIETY (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, za úhradu)

- TRANSATLANTIC STUDIES (Mgr. *, prezenční, 2 roky, studium v anglickém jazyce, za úhradu)

* po vykonání rigorozní zkoušky je možné získat titul PhDr.


Doktorské studijní obory:

- MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

- MODERNÍ DĚJINY (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)


Absolventi

Naši absolventi disponují kvalifikovanou schopností analýzy a interpretace založenou na rozsáhlé a hluboké znalosti studovaných teritorií. Uplatňují se jako analytici a poradci v mezinárodních odděleních vládních a nevládních institucí a privátních společností, např. na Ministerstvu zahraničních věcí, Kanceláři prezidenta ČR, Evropské komisi, OBSE, nadaci Člověk v tísni nebo v Asociaci pro mezinárodní otázky. Absolventi IMS pracují rovněž jako komentátoři politického, hospodářského a kulturního vývoje zahraničních zemí, mj. v České televizi, ČTK, Lidových novinách; řada z nich však také pokračuje v akademické kariéře na Univerzitě Karlově i mimo ni.