Komunikační studia
Instituty FSV UK
Komunikační studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) FSV UK nabízí na bakalářské úrovni profesní přípravu budoucích novinářů a dalších pracovníků v médiích, mediálních analytiků a pracovníků v oblasti marketingu, reklamy a public relations. V oborech Marketingová komunikace a PR, Mediální studia a Žurnalistika, poskytuje nejen průpravu pro výkon různých profesí spojených s médii, ale také přípravu na navazující magisterské studium, a to především oboru Mediální studia.


Praktickou výuku doplňují specializované laboratoře a pracoviště – fotolaboratoř, rozhlasová a televizní laboratoř, redakční a DTP pracoviště a knihovna s nejrozsáhlejší sbírkou literatury zaměřenou na média a žurnalistiku v České republice.


Kontakty

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Tel.: +420 222 112 260

Webové stránky institutu: iksz.fsv.cuni.cz


Ředitelka:  PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Studijní referentky:

Mgr. Hana Hándlová, Hollar, místnost č. 117, 222 112 164, (MKPR)

Bc. Martina Hykešová, DiS. , Hollar, místnost č. 210, 222 112 230, (B: ŽUR prezenční,

MS kombinovaná, N: MS kombinovaná, CŽV: U3V)

Paulína Šimorová, Hollar, místnost č. 211, 222 112 241, (N: ŽUR, MS prezenční)


Studijní obory

Bakalářské studijní obory:

- MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PR (Bc., prezenční, 3 roky)

- MEDIÁLNÍ STUDIA (Bc., kombinované, 3 roky)

- ŽURNALISTIKA (Bc., prezenční, 3 roky)


Magisterské studijní obory:

-  MEDIÁLNÍ STUDIA (Mgr. *, prezenční i kombinované, 2 roky)

-  ŽURNALISTIKA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)


Doktorské studijní obory:

- MEDIÁLNÍ STUDIA (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)


Absolventi

Značný počet absolventů IKSŽ pracuje v agenturách zabývajících se analýzou masových medií, marketingem a reklamou, tiskových a komunikačních odděleních, ve  výzkumných pracovištích věnujících se analýzám mediálního trhu nebo jako redaktoři a redaktorky v televizi, v rozhlase a ve zpravodajských agenturách. Mnozí působí jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí novináři.Komunikační studiaInstitut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) FSV UK nabízí na bakalářské úrovni profesní přípravu budoucích novinářů a dalších pracovníků v médiích, mediálních analytiků a pracovníků v oblasti marketingu, reklamy a public relations. V oborech Marketingová komunikace a PR, Mediální studia a Žurnalistika, poskytuje nejen průpravu pro výkon různých profesí spojených s médii, ale také přípravu na navazující magisterské studium, a to především oboru Mediální studia.


Praktickou výuku doplňují specializované laboratoře a pracoviště – fotolaboratoř, rozhlasová a televizní laboratoř, redakční a DTP pracoviště a knihovna s nejrozsáhlejší sbírkou literatury zaměřenou na média a žurnalistiku v České republice.


Kontakty

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Tel.: +420 222 112 260

Webové stránky institutu: iksz.fsv.cuni.cz


Ředitelka:  PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Studijní referentky:

Mgr. Hana Hándlová, Hollar, místnost č. 117, 222 112 164, (MKPR)

Bc. Martina Hykešová, DiS. , Hollar, místnost č. 210, 222 112 230, (B: ŽUR prezenční,

MS kombinovaná, N: MS kombinovaná, CŽV: U3V)

Paulína Šimorová, Hollar, místnost č. 211, 222 112 241, (N: ŽUR, MS prezenční)


Studijní obory

Bakalářské studijní obory:

- MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PR (Bc., prezenční, 3 roky)

- MEDIÁLNÍ STUDIA (Bc., kombinované, 3 roky)

- ŽURNALISTIKA (Bc., prezenční, 3 roky)


Magisterské studijní obory:

-  MEDIÁLNÍ STUDIA (Mgr. *, prezenční i kombinované, 2 roky)

-  ŽURNALISTIKA (Mgr. *, prezenční, 2 roky)


Doktorské studijní obory:

- MEDIÁLNÍ STUDIA (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)


Absolventi

Značný počet absolventů IKSŽ pracuje v agenturách zabývajících se analýzou masových medií, marketingem a reklamou, tiskových a komunikačních odděleních, ve  výzkumných pracovištích věnujících se analýzám mediálního trhu nebo jako redaktoři a redaktorky v televizi, v rozhlase a ve zpravodajských agenturách. Mnozí působí jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí novináři.