Rozšířené kolegium děkana
Orgány fakulty
Rozšířené kolegium děkana
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Rozšířené kolegium je jedním ze stálých poradních orgánů děkana. Členy rozšířeného kolegia děkana jsou proděkani, tajemník fakulty, ředitelé a vedoucí dalších součástí fakulty.


Proděkan pro rozvoj

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.


Proděkanka pro zahraniční styky

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.


Proděkanka pro ekonomiku

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.


Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání a statutární zástupce děkana

PhDr. Petr Soukup, Ph.D.


Proděkan pro vnější vztahy

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.


Proděkan pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.


Proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.


Zastupující tajemník fakulty

Mgr. Tomáš Gec


Ředitel Institutu ekonomických studií

PhDr. Martin Gregor, Ph.D.


Ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.


Ředitel Institutu mezinárodních studií

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.


Ředitel Institutu politologických studií

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.


Ředitel Institutu sociologických studií

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.


Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.


Vedoucí Centra pro mediální studia

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.


Vedoucí Centra informační a výpočetní techniky

Ladislav Ježek


Vedoucí Střediska vědeckých informací

Mgr. Tomáš Gec


Vedoucí Kabinetu jazykové přípravy

PhDr. Veronika Mistrová

Rozšířené kolegium děkanaRozšířené kolegium je jedním ze stálých poradních orgánů děkana. Členy rozšířeného kolegia děkana jsou proděkani, tajemník fakulty, ředitelé a vedoucí dalších součástí fakulty.


Proděkan pro rozvoj

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.


Proděkanka pro zahraniční styky

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.


Proděkanka pro ekonomiku

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.


Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání a statutární zástupce děkana

PhDr. Petr Soukup, Ph.D.


Proděkan pro vnější vztahy

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.


Proděkan pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.


Proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.


Zastupující tajemník fakulty

Mgr. Tomáš Gec


Ředitel Institutu ekonomických studií

PhDr. Martin Gregor, Ph.D.


Ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.


Ředitel Institutu mezinárodních studií

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.


Ředitel Institutu politologických studií

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.


Ředitel Institutu sociologických studií

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.


Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.


Vedoucí Centra pro mediální studia

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.


Vedoucí Centra informační a výpočetní techniky

Ladislav Ježek


Vedoucí Střediska vědeckých informací

Mgr. Tomáš Gec


Vedoucí Kabinetu jazykové přípravy

PhDr. Veronika Mistrová