Kolegium děkana
Orgány fakulty
Kolegium děkana
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Kolegium je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani a tajemník fakulty, kolegium se schází zpravidla každý týden, aby projednalo aktuální otázky fungování fakulty.


Proděkan pro rozvoj


Proděkanka pro zahraniční styky


Proděkanka pro ekonomiku


Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání, statutární zástupce děkana


Proděkan pro vnější vztahy


Proděkan pro vědu a výzkum


Proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium


Zastupující tajemník fakulty

Kolegium děkanaKolegium je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani a tajemník fakulty, kolegium se schází zpravidla každý týden, aby projednalo aktuální otázky fungování fakulty.


Proděkan pro rozvoj


Proděkanka pro zahraniční styky


Proděkanka pro ekonomiku


Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání, statutární zástupce děkana


Proděkan pro vnější vztahy


Proděkan pro vědu a výzkum


Proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium


Zastupující tajemník fakulty