Disciplinární komise
Orgány fakulty
Disciplinární komise
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Disciplinární komise FSV UK projedává obvinění z disciplinárního přestupku studentů fakulty, jako je plagiátorství či podvádění u zkoušky. Svůj návrh předává děkanovi.

Disciplinární řízení upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze a Disciplinární řád pro studenty FSV UK a vnitřní předpis, kterým se mění Disciplinární řád pro studenty FSV UK.


Disciplinární komise má deset členů, polovinu členů komise tvoří studenti. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem akademického senátu fakulty.Opatření děkana: Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství


Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze

aktuální znění: Disciplinární řád pro studenty

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017předchozí znění: Disciplinární řád pro studenty a jeho překladFormulář ke stažení: PODNĚT DĚKANOVI K ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ NA FSV UK
Členové Disciplinární komise FSV UK

Předseda: doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.


Pedagogická komora:   

Studentská komora:  

Náhradníci - pedagogická komora:   

Náhradníci - studentská komora:

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

Mgr. Jan Jirků

PhDr. Lucie Filipová, PhD.

Bc. Tereza Auzká

Ing. Irena Kemény

Vědunka Kopečná

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.

Monika Beranová

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Bc. Viktorie Mertová

PhDr. Jiří Kukačka

Ing. Mgr. Karel Hlaváček

doc. Jadwiga Šanderová, CSc.

Mgr. Tomáš Samec

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Mgr. Tereza Krobová

Bc. Jan Šotola

Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

Simona Malovaná

PhDr. Ondřej Žíla, PhD.


Plánovaná jednání disciplinární komise v akademickém roce 2015/2016


V současné době nejsou vypsány žádné termínyVýsledky jednání disciplinární komise a rozhodnutí děkana


řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

Sankce:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

veřejné napomenutí

0

5

1

0

1

vyloučení ze studia

0

2

0

0

0

podmínečné vyloučení se zkušební dobou na 1 roky

0

0

1

0

0

podmínečné vyloučení se zkušební dobou na 2 roky

0

2

2

1

0

podmínečné vyloučení se zkušební dobou na 3 roky

0

0

7

1

2

neudělení sankce

0

0

4

2

2

Disciplinární komiseDisciplinární komise FSV UK projedává obvinění z disciplinárního přestupku studentů fakulty, jako je plagiátorství či podvádění u zkoušky. Svůj návrh předává děkanovi.

Disciplinární řízení upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze a Disciplinární řád pro studenty FSV UK a vnitřní předpis, kterým se mění Disciplinární řád pro studenty FSV UK.


Disciplinární komise má deset členů, polovinu členů komise tvoří studenti. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem akademického senátu fakulty.Opatření děkana: Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství


Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze

aktuální znění: Disciplinární řád pro studenty

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017předchozí znění: Disciplinární řád pro studenty a jeho překladFormulář ke stažení: PODNĚT DĚKANOVI K ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ NA FSV UK
Členové Disciplinární komise FSV UK

Předseda: doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.


Pedagogická komora:   

Studentská komora:  

Náhradníci - pedagogická komora:   

Náhradníci - studentská komora:

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

Mgr. Jan Jirků

PhDr. Lucie Filipová, PhD.

Bc. Tereza Auzká

Ing. Irena Kemény

Vědunka Kopečná

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.

Monika Beranová

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Bc. Viktorie Mertová

PhDr. Jiří Kukačka

Ing. Mgr. Karel Hlaváček

doc. Jadwiga Šanderová, CSc.

Mgr. Tomáš Samec

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Mgr. Tereza Krobová

Bc. Jan Šotola

Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

Simona Malovaná

PhDr. Ondřej Žíla, PhD.


Plánovaná jednání disciplinární komise v akademickém roce 2015/2016


V současné době nejsou vypsány žádné termínyVýsledky jednání disciplinární komise a rozhodnutí děkana


řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

řízení zahájeno v roce:

Sankce:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

veřejné napomenutí

0

5

1

0

1

vyloučení ze studia

0

2

0

0

0

podmínečné vyloučení se zkušební dobou na 1 roky

0

0

1

0

0

podmínečné vyloučení se zkušební dobou na 2 roky

0

2

2

1

0

podmínečné vyloučení se zkušební dobou na 3 roky

0

0

7

1

2

neudělení sankce

0

0

4

2

2