Proděkani


Fakulta sociálních věd má v současné době sedm proděkanů:


Proděkan pro rozvoj


Proděkanka pro zahraniční styky


Proděkanka pro ekonomiku


Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání, statutární zástupce děkana


Proděkan pro vnější vztahy


Proděkan pro vědu a výzkum


Proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium

ProděkaniFakulta sociálních věd má v současné době sedm proděkanů:


Proděkan pro rozvoj


Proděkanka pro zahraniční styky


Proděkanka pro ekonomiku


Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání, statutární zástupce děkana


Proděkan pro vnější vztahy


Proděkan pro vědu a výzkum


Proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium